Tweedaagse voor schoolleiders

Van8 maart 09:00
tot9 maart 14:00
Locatie:Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Koersen op de toekomst. Dat is het thema van de komende tweedaagse voor schoolleiders, die we samen met de VGS organiseren op donderdag 8 en vrijdag 9 maart 2018 in Soesterberg.

De tweedaagse voor schoolleiders richt zich sinds jaar en dag op drie onderwerpen die relevant zijn voor schoolleiders in het christelijke en reformatorische onderwijs: leiderschap, identiteit en maat­schap­pe­lijke ontwikkelingen. Naast bezinning op deze thema’s zijn de onderlinge ontmoetingen en gesprekken van grote meerwaarde.

Koersen op de toekomst

Rondom het thema Koersen op de toekomst zullen de volgende sprekers ons inspireren:
 
Wat hebben we voor de boeg?
prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar Educatie & Pedagogiek Universiteit Utrecht.
Professor De Winter verzorgt de hoofdlezing waarin zal worden ingaan op de ontwikkelingen vanuit maatschappij en overheid die op de scholen afkomen.
 
Scherp aan de wind zeilen
dr. ir. Piet Murre, lector didactiek en schoolvakken Driestar hogeschool
Piet Murre reflecteert in een coreferaat op de lezing van professor De Winter. Daarbij zal hij vooral ingaan op hoe christelijke of reformatorische scholen en schoolleiders zich tot de ontwikkelingen vanuit maatschappij en overheid kunnen verhouden.
 
Wat vraagt dit van de stuurman?
Jan Kloosterman MSc MBA, directeur Zorg VO/VSO Jacobus Fruytier Scholengemeenschap.
Jan Kloosterman zal hierover een werksessie verzorgen naar aanleiding van zijn boek ‘Essenties van dienend leiderschap’. Wat komt er op de schoolleider af en wat vraagt dat van hem of haar?
 
Hoe geeft het kompas richting?
prof. dr. M.J. Kater, hoogleraar praktisch theologie Theologische Universiteit Apeldoorn.
Tegen de achtergrond van de externe en interne ontwikkelingen waar schoolleiders mee te maken hebben, gaat professor Kater in op de rol van (gewetens)vorming vanuit de christelijke identiteit.
 
Klaar om te wenden
door mevr. Renate Kenter MSc, strategie consultant, facilitator en trainer bij De Ruijter Strategie.
Renate Kenter leidt de werksessie waarbij schoolleiders in gesprek gaan over strategische thema’s voor het christelijk of reformatorisch onderwijs.

Vragen?

Stel je vraag aan Arnold van Huizen MSc (VGS), telefoonnummer: 06-12 77 62 49.

Kosten en aanmelding

Deelname aan de tweedaagse inclusief twee hotelovernachtingen in het conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg (woensdagavond en donderdagavond) kost € 695,- per persoon. Deelname inclusief één hotelovernachting kost € 645,-. Zonder hotelovernachtingen zijn de kosten voor deze tweedaagse € 595,-.
 
Let op: Aanmelding is mogelijk tot en met vrijdag 16 februari 2018 (in verband met reservering van de locatie en de hotelkamers). Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. De aanmeldingen worden verwerkt bij de VGS.

Programma

 • 8 maart ochtendprogramma 'Wat hebben we voor de boeg?’ Lezing en coreferaat, gevolgd door interactief vraaggesprek
  Prof. dr. Micha de Winter (hoogleraar Educatie & Pedagogiek Universiteit Utrecht) gaat in zijn lezing in op de invloeden vanuit de samenleving en overheid op het onderwijs. Welke tendens is waar te nemen? Hoe moeten we de bemoeienis vanuit de overheid voor het onderwijs duiden? En hoe kan het christelijk/reformatorisch onderwijs hiermee omgaan? Hoe voed je het kind op in de veranderende maatschappelijke context? Denk hierbij ook aan thema’s als curriculumherziening, seksuele vorming en burgerschapsvorming.
   
  Dr. ir. Piet Murre (lector didactiek en schoolvakken Driestar hogeschool) reflecteert in een coreferaat op de positie van het christelijk onderwijs hierin. De volgende vragen staan in zijn verhaal centraal: Wat is de huidige maatschappelijke context en waar liggen de fronten? Hoe verhouden onze scholen zich hiertoe? Hoe kan een school zich onderscheiden als christelijke school? Hoe voed je het kind op in de veranderende maatschappelijke context?
   
 • 8 maart middagprogramma Interactieve werksessie rondom leiderschap met groepsopdrachten en casussen
  Jan Kloosterman leidt de interactieve werksessie rondom het thema leiderschap. Er komt veel op jou als schoolleider af. Vanuit de achterban van de school word je kritisch gevolgd. Maar de maatschappelijke context verandert ook. Wat wordt er van de schoolleider verwacht? En hoe je daarmee om? Hoe geef je leiding in het krachtenveld van de huidige samenleving en de eigen achterban? We praten er met elkaar over hoe je als schoolleider vanuit je eigen (christelijke) waarden leiding kunt geven aan de school, het team en andere betrokkenen.
   
 • 8 maart avondprogramma 'Hoe geeft het kompas richting?' Lezing met aansluitend gesprek onder leiding van een theoloog
  Prof. dr. M.J. Kater leidt het avondprogramma. Er zijn externe ontwikkelingen die vragen om bezinning vanuit het christelijk/reformatorisch onderwijs. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de strijd om het hart van het kind in onze maatschappij? Het liberale, postmoderne gedachtegoed en het christelijke denken strijden om voorrang. De vraag die zich aandient: Hoe ben en blijf je christelijke school in deze tijd? Maar er zijn ook interne ontwikkelingen te noemen. Denk hierbij aan de uitkomsten van onderzoek naar bijbelgebruik in de klas, maar ook aan de huidige schepping-of-evolutiediscussie. Hoe kan een school of schoolleider de identiteit van zijn school verstevigen en overdragen aan het kind? Hoe voed je het kind op in de veranderende maatschappelijke context? Op welke wijze kan de vorming van het kind vanuit de waarden van de school het effectiefst plaatsvinden?
 • 9 maart ochtendprogramma 'Klaar om te wenden' Interactieve werksessie rondom strategievorming door schoolleiders met het oog op het nieuwe schoolplan
  Mevrouw Renate Kenter gaat met ons in gesprek over de vraag hoe je een toekomstvaste strategie kunt voeren in een dynamische en onzekere wereld. Door middel van scenariodenken kan een scala aan onderwerpen waar schoolleiders mee geconfronteerd worden aan bod komen: Hoe gaan we om met het lerarentekort? Hoe trekken we pabostudenten aan? Wat te doen als er een acceptatieplicht komt of het richtingvrij plannen wordt doorgevoerd? Hoe verstevigen we de identiteit van onze scholen?
   
  Meditatieve afsluiting door ds. H.A. van Zetten.
   
     
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
School of organisatie    
     
Evenement    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene cursusvoorwaarden van VGS
     
     
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.