Symposium Verder met ParnasSys in Groningen

Van25 april 14:00
tot25 april 19:00
Locatie:Van der Valk Zuidbroek, Groningen

Het jaarlijkse symposium Verder met ParnasSys organiseren we nu ook in Groningen! Van harte welkom op 25 april 2018.

Dit jaar komen we met het symposium Verder met ParnasSys ook naar het noorden! Je kunt maar liefst twaalf workshops volgen over allerhande thema’s en modules. We beginnen de dag met prikkelende stellingen waarover we met elkaar in gesprek gaan. Kijk in onderstaand programma voor meer informatie over de invulling van de dag en de workshops. Meld je aan en laat je inspireren!

Doelgroep

De doelgroep van het symposium zijn leidinggevenden, leerkrachten en intern begeleiders op scholen.

Kosten en aanmelding

De kosten voor deze dag bedragen € 99,- per persoon. Aanmelden voor het symposium kan via onderstaand formulier. Dit symposium is volgeboekt. Heb je nog vragen over deelname? Neem dan contact op met Berthilde Knikker.

Programma

 • 14.00 uur: Opening
 • 14.30 uur: Workshopronde 1
  Workshop 1: Ultimview - Bart Vollmuller, projectmanager ICT
  Wat zijn de functionaliteiten binnen Ultimview en hoe gebruik je die betekenisvol binnen de school? We gaan onder andere in op het monitoren van de onderwijskwaliteit en op een aantal tips en trucs voor de praktijk.

  Doelgroep: leidinggevenden
  Ronde 1 en 2 (Deze workshop is volgeboekt)
   
  Workshop 2: Digitaal Rapport - Bart Vollmuller, projectmanager ICT
  De rapportperiode komt er weer aan! Een belangrijk moment, want we willen ouders en leerlingen correct informeren over de vorderingen op school én graag met de ouders  en leerlingen in gesprek om het onderwijs aan de leerling af te stemmen.  

  Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders
  Ronde 3
   
  Workshop 3: Het ontwikkelingsperspectief in ParnasSys - Bert van der Mel, onderwijsadviseur
  Tijdens deze workshop zie je hoe een nieuwe functionaliteit in ParnasSys gebruikt kan worden om een ontwikkelingsperspectief door ParnasSys te laten genereren op basis van reeds aanwezige informatie in ParnasSys zelf. Zo’n ontwikkelingsperspectief kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de aanvraag van een TLV bij het samenwerkingsverband. Maar graag laat ik je ook de mogelijkheden zien van het ontwikkelingsperspectief voor intern gebruik; binnen het zorgsysteem van de school.

  Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders
  Ronde 1 en 2 (Deze workshop is volgeboekt)
   
  Workshop 4: Ouderportaal - Leon van Dalen, onderwijsadviseur
  Op het ouderportaal stel je als school informatie beschikbaar voor ouders. Wélke informatie dat is, bepaal je zelf. Je kunt er de jaarkalender met alle vakanties en vrije dagen publiceren, maar ook individuele gegevens van het kind; van digitaal rapport tot verzuim.  
  In deze workshop krijg je meer informatie over de mogelijkheden die het ouderportaal voor jouw school biedt. Om het ouderportaal op de juiste manier voor uw school in te zetten, is het van belang om de schoolvisie over oudercommunicatie helder te hebben. Daarnaast moet er een stappenplan gemaakt worden om het ouderportaal te implementeren. Tijdens deze workshop krijg je handvatten om een en ander voor jouw school vorm te geven.

  Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders.
  Ronde 3
   
  Workshop 5: HGW met ParnasSys, basis - Leon van Dalen, onderwijsadviseur
  Tijdens deze workshop maak je kennis met de mogelijkheden die ParnasSys biedt om handelingsgericht en opbrengstgericht werken goed vorm te geven. We zoomen wat in op het herkennen en beschrijven van onderwijsbehoeften op leerling- en groepsniveau in relatie tot de resultaten. Je leert de groepskaart lezen en gebruiken als de cockpit van de groep.

  Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders
  Ronde 1 en 2  (VOL in ronde 2)
   
  Workshop 6: HGW met ParnasSys, verdieping - Bert van der Mel, onderwijsadviseur
  Je maakt kennis met de Mickey Mouse-metafoor en je leert hoe je (groeps)plannen een plek kan geven in ParnasSys en hoe je de groepskaart nog beter kan gebruiken om het werkproces in je groep te ondersteunen. Je leert de data rondom handelingsgericht en opbrengstgericht werken in relatie tot elkaar te brengen en te analyseren.

  Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders
  Ronde 3 (Deze workshop is volgeboekt)
   
  Workshop 7: Zin in ZIEN! (basis) - Bert van de Waerdt, onderwijsadviseur
  Jullie hebben gekozen om te werken met ZIEN! In deze workshop gaan we in op een aantal aspecten die belangrijk zijn voor het werken met ZIEN!. Welke ZIEN!-dimensies zijn er en wat houden de dimensies in? Hoe kan ik deze dimensies goed observeren? Hoe werkt de module ZIEN! in ParnasSys? Wat komt eruit op leerling- en groepsniveau als ZIEN! is ingevoerd? En wat kun je er dan mee? Wat is jouw rol als leerkracht en welk gedrag laat jij zien in je groep? Het belangrijkste doel van deze workshop is dat je zin krijgt om met ZIEN! aan het werk te gaan!

  Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders
  Ronde 1
   
  Workshop 8: ZIEN! (verdieping) - Bert van de Waerdt, onderwijsadviseur
  Jullie werken al enige tijd met ZIEN! en hebben de ZIEN!-leerkrachtvragenlijst minimaal één keer afgenomen. Haal ter voorbereiding een recent ZIEN!-groepsoverzicht op en neem een geprinte versie (in kleur) mee.
  In deze workshop kijken we kort terug: hoe is de afname verlopen? Wat zijn knelpunten en hoe zou je die op kunnen lossen? We kijken ook vooruit. We zoomen in op een leerling- en groepsprofiel. Hoe lees je zo’n profiel? Wat haal je eruit? Hoe kun je hier morgen mee aan het werk in jouw groep?

  Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders
  Ronde 2 en 3
   
  Workshop 9: Aan de slag met leer- en ontwikkelingslijnen voor jonge kinderen (0-7 jaar) - Jildou Grovenstein, onderwijsadviseur ICT
  Heb je vragen over het instrument om de ontwikkeling van de peuters en/of het jonge kind in kaart te brengen? Wil je het (beredeneerde) aanbod in de peuter- en kleutergroepen eenvoudig plannen? Maak dan nu in deze workshop (opnieuw) kennis met de leer- en ontwikkelingslijnen 0-7 jaar binnen ParnasSys.

  Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders
  Ronde 1 (Deze workshop is volgeboekt)
   
  Workshop 10: Handelings- en opbrengstgericht werken met leerlijnen binnen het po of s(b)o - Jildou Grovenstein, onderwijsadviseur ICT
  Op zoek naar een manier om planmatig, opbrengst- en doelgericht te werken  met leerlijnen binnen het primair onderwijs of s(b)o? Bij deze workshop informeren we je over de mogelijkheden. We laten zien hoe je binnen de module Leerlijnen met leerdoelen kunt werken, groepsplannen kunt maken en dus vorm kunt geven aan HOGW-werken met leerlijnen en leerdoelen binnen ParnasSys.

  Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders uit het po en s(b)o
  Ronde 2 en 3 (Deze workshop is volgeboekt)
   
  Workshop 11: Maak kennis met ParnasSys | WMK - Anton de Jong, onderwijsadviseur 
  Kwaliteitszorg met ParnasSys | WMK en de cyclus van kwaliteitszorg en opbrengsten: daar gaat deze workshop over. Je hoort alles lles over vragenlijsten, doelen stellen en overzichten. Hoe houd je grip op schoolontwikkeling en laat je die ontwikkeling door het instrument voor je volgen? 

  Doelgroep: schoolleiders en intern begeleiders
  Ronde 1 en 2
   
  Workshop 12: Inspecteer je eigen school - Anton de Jong
  Het nieuwe toezichtkader van de Inspectie biedt meer ruimte voor scholen. Hoe kun je met behulp van ParnasSys (en Ultimview) je eigen school inspecteren? Welke data kun je daarbij benutten en welke tools zijn bruikbaar?

  Doelgroep: leidinggevenden
  Ronde 3 (Deze workshop is volgeboekt)
 • 15.30 uur: Pauze
 • 16.00 uur: Workshopronde 2
  Zie informatie bij workshopronde 1
 • 17.00 uur: Maaltijd
 • 18.00 uur: Workshopronde 3
  Zie informatie bij workshopronde 1
 • 19.00 uur: Einde – gelegenheid voor kop koffie
Het maximum aantal inschrijvingen is bereikt. Je kunt je helaas niet meer inschrijven voor het symposium Verder met ParnasSys in Groningen.