Symposium Verder met ParnasSys

Van18 april 14:30
tot18 april 19:30
Locatie:Gouda

Het jaarlijkse symposium Verder met ParnasSys van Driestar onderwijsadvies vindt plaats op woensdag 18 april 2018.

Van harte welkom op het jaarlijkse symposium Verder met ParnasSys! Volg drie workshops over allerhande thema’s en modules en leer meer over de AVG. De zogenoemde actualiteitscheck, waarbij je een-op-een een uur lang samen met een onderwijsadviseur kijkt naar de inzet van ParnasSys op jouw school, werd vorig enthousiast ontvangen. Daarom kun je je ook dit jaar weer inschrijven voor die mogelijkheid. Tijdens de pauzes kun je netwerken met collega’s en ook kun je met je vragen terecht bij onze onderwijsadviseurs van de ParnasSys Academie. We hopen je te ontmoeten!
 
Het symposium Verder met ParnasSys is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en bestuurders in het primair onderwijs.

Presentatie QuickScan

Voorafgaand aan de workshops presenteren we de QuickScan. 

Kosten

De kosten bedragen € 99,- per persoon.

Programma

 • 14.30-14.45 uur - Opening
 • 14.45-15.10 uur - Presentatie QuickScan
 • 15.15-16.15 uur - Workshopronde 1

  1. Een-op-een-actualiteitscheck ParnasSys – diverse onderwijsadviseurs

  De ontwikkelingen binnen het onderwijs, op de school en van ParnasSys vragen om een regelmatige heroverweging van de inzet van ParnasSys ter ondersteuning van jouw schoolorganisatie. Een ParnasSys-check helpt daarbij! Een onderwijsadviseur helpt Bovenkant formulier
  je om in kaart te brengen waar de winstpunten liggen. Een goede afstemming tussen praktijk en ParnasSys levert veel tijdwinst op. Daarnaast betekent dit een impuls voor de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsadviseurs hebben zowel kennis van de ontwikkelingen in het onderwijsveld, als van de mogelijkheden en aanpassingen in ParnasSys. Dit verhoogt de meerwaarde van een dergelijke check voor jouw school. Vanzelfsprekend kun je ook al jouw vragen stellen over ParnasSys!
   
  Doelgroep: directieleden, intern begeleiders
  Niveau: geen voorkennis vereist 

  2. AVG en interne dossiervorming – Leon van Dalen

  Tekst volgt.
   

  3. Nooit meer toetsen dankzij Gynzy – Jan de Waard

  Gynzy is niet meer weg te denken uit de wereld van de leerling en leerkracht. De krachtige digibordsoftware kent elke leerkracht wel! Toch? Maar Gynzy heeft veel meer te bieden dan alleen dat!
  De verwerkingsoftware van Gynzy bied je de mogelijkheid om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken, zonder de groep als geheel uit het oog te verliezen. Of je nu werkt met een methode of juist meer vanuit de leerlijn, beide vormen zijn mogelijk m.b.v. Gynzy.
  Hier wil je natuurlijk meer van weten! Zeker als je bedenkt dat het toetsen van de leerlingen dan eigenlijk niet meer nodig is, omdat je live-inzicht hebt in de prestaties van de leerlingen.
   
  Doelgroep: directieleden, intern begeleiders, leerkrachten
  Niveau: geen voorkennis vereist
   

  4. Maak kennis met ParnasSys WMK – Anton de Jong

  Ronde 1 en 2
   
  Kwaliteitszorg volgt de schoolontwikkeling. Dat vraagt om het maken van keuzes en het tonen van eigenaarschap. Tijdens deze workshop leer je om op basis van een kwaliteitscyclus het instrument ParnasSys WMK in te zetten. We laten je de functionaliteiten van ParnasSys WMK zien rondom schoolontwikkeling; hoe stuur je die op een cyclische manier? We besteden aandacht aan het vergroten van eigenaarschap bij teamleden; hoe laat je hen participeren? Kortom: anders sturen van schoolontwikkeling met ParnasSys WMK.
   
  Doelgroep: directieleden
  Niveau: beginners
   

  5. Inspecteer je eigen school – Anton de Jong

  Ronde 3
   
  De onderwijsinspectie geeft in het veranderde toezichtkader meer ruimte voor eigenheid aan scholen. Hoe neem je die ruimte zelfbewust in? En: welke instrumenten gebruiken we om de diverse datastromen relevant te maken? Tijdens deze workshop leer je hoe je met Ultimview en ParnasSys (WMK) je eigen school inspecteert.
   
  Doelgroep: directieleden
  Niveau:
   

  6. Complexe gezinssituaties – Bas Damen

  Ronde 1
   
  In deze workshop behandelen we wat nu de mogelijkheden zijn om complexe gezinssituaties in ParnasSys te registreren. Hoe is de structuur van het model om gezinnen te registreren? Welke nieuwe opties zijn erbij gekomen en hoe gebruik je deze? Maar ook: hoe ga je om met gegevens die al in het vorige model in ParnasSys zijn gezet? Al deze vragen worden in deze workshop behandeld.
   
  Doelgroep: medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de leerlingadministratie in ParnasSys
  Niveau: geen voorkennis vereist
   

  7. BRON/OSO – Bas Damen

  Ronde 2
   
  Een belangrijk onderdeel van de leerlingadministratie betreft het uitwisselen van dossiers met BRON en OSO. Een goede registratie van gegevens in ParnasSys zorft ervoor dat de gegevens op de goede plek komen. Welke handelingen voer je op welk moment uit? Wat zijn vragen die veel voorkomen? In deze workshop helpen we je een goede uitwisseling naar BRON op te zetten en uitwisseling met andere scholen mogelijk te maken.
   
  Doelgroep: medewerkers die verantwoordelijk zijn voor leerlingadministratie en de uitwisseling van gegevens naar BRON en via OSO
  Niveau: geen voorkennis vereist
   

  8. Jaarovergang – Bas Damen

  Ronde 3
   
  Als het einde van het schooljaar nadert starten de voorbereidingen voor het indelen van de leerlingen in hun nieuwe groep. Gaan ze over of doubleren ze? Welke leerlingen stromen uit naar het voortgezet onderwijs? Om je te helpen met deze administratieve handelingen nemen we in deze workshop de stappen door die hierbij komen kijken. Zo weet je zeker dat de jaarovergang straks vlot in ParnasSys staat.
   
  Doelgroep: medewerkers die verantwoordelijk zijn voor leerlingadministratie en het beheer van groepen in ParnasSys
  Niveau: geen voorkennis vereist
   

  9. Ontwikkelingsperspectief – Bert van der Mel

  Ronde 1, 2 en 3
   
  Tijdens deze workshop leer je hoe een nieuwe functionaliteit in ParnasSys gebruikt kan worden om een ontwikkelingsperspectief door ParnasSys te laten genereren op basis van reeds aanwezige informatie in ParnasSys zelf. Dus overschrijven of veel kopiëren/plakken is er niet meer bij. Hierbij gaan we ervan uit dat ParnasSys het groeidocument van een leerling is: vanaf dag 1 zijn alle relevante bevindingen en ontwikkelingen in ParnasSys gezet. Zo groeit het leerlingdossier. Komt er dan een moment om bij het samenwerkingsverband een arrangement aan te vragen, dan is deze aanvraag met behulp van een ontwikkelingsperspectief eenvoudig te doen.
  Mogelijk is er tijd om kort in te gaan op het ‘beredeneerd aangepast aanbod’ wat dan logisch volgt op het ontwikkelingsperspectief. Zo’n leerstofaanbod wordt beschreven in een zogenaamd OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Dit is in feite een individueel hulpplan en kan prima met ParnasSys gemaakt worden.
   
  Doelgroep: intern begeleiders
  Niveau: basis
   

  10. ZIEN!-leerlingvragenlijst en sociale veiligheid – Bert van de Waerdt

  Ronde 2
   
  In deze workshop ga je praktisch aan de slag met het interpreteren van de uitkomsten van de ZIEN!-leerlingvragenlijsten. Je leert hoe je informatie op leerling-, groeps- en schoolniveau kunt verzamelen over de beleving van de sociale veiligheid en hoe je gesprekken kunt voeren met collega’s en leerlingen, zowel individueel als in groepsverband. Op basis van de resultaten nemen we je mee in de mogelijkheden om doelgericht en planmatig de sociale veiligheid op school- en groepsniveau te versterken.
   
  Doelgroep: directieleden, intern begeleiders, veiligheidscoördinatoren en leerkrachten
  Niveau: gevorderden
   

  11. Parro en ouderbetrokkenheid – Joost Wissink

  Ronde 1 en 3
   
  Parro is fun! Parro verkleint de afstand met ouders en maakt het organiseren van activiteiten kinderlijk eenvoudig. Het is een vlotte en veilige communicatieapp die leerkrachten echt tijd bespaart. Kom in deze workshop kennismaken met de mogelijkheden van Parro. We geven een demonstratie van de mogelijkheden van de app, maar willen je ook kritisch laten kijken naar je eigen beleid, visie en gebruik van communicatiemiddelen binnen de school.
   
  Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders en directieleden
  Niveau: geen voorkennis verreist
   

  12. Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar – Hetty Berkhout

  Ronde 1 en 2
   
  Het stimuleren van de brede ontwikkeling van zeer jonge kinderen vraagt om een goede doordenking van het aanbod. Het is daarbij goed om aan te sluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen in de groep en daarbij te differentiëren. Creëren van een doorgaande lijn voor peuters en kleuters is belangrijk. De ontwikkelingslijnen 0-4 jaar helpen daarbij! De lijnen hebben betrekking op de taal-, rekenen-, motoriek-,  spel- en sociale ontwikkeling.
  Ben je op zoek naar een instrument om de ontwikkeling van het zeer jonge kind in kaart te brengen? Wil je het (beredeneerde) aanbod in de  peutergroepen eenvoudig plannen? Maak dan nu kennis met de ontwikkelingslijnen 0-4 jaar binnen ParnasSys.
   
  Doelgroep: directieleden, intern begeleiders, leerkrachten
  Niveau: geen voorkennis verreist
   

  13. Leerlijnen 4-7 jaar – Hetty Berkhout

  Ronde 3
   
  Ook voor de brede ontwikkeling van kinderen van 4-7 jaar is een goede doordenking van het aanbod belangrijk. De leer- en ontwikkelingslijnen 4-7 jaar in ParnasSys hebben betrekking op de taal-, rekenen-, motoriek-,  spel- en sociale ontwikkeling. De lijnen helpen je om goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen in jouw groep en te differentiëren in het aanbod. Het instrument leer- en ontwikkelingslijnen 4-7 jaar helpt je om de ontwikkeling van het jonge kind kaart te brengen en het (beredeneerde) aanbod in de kleutergroepen op eenvoudige manier te plannen. Kom kennismaken met de module tijdens deze workshop!
   
  Doelgroep: directieleden, intern begeleiders, leerkrachten
  Niveau: geen voorkennis verreist
   

  14. Werken aan een pedagogische en sociaal veilige school met ZIEN! – Bert van de Waerdt

  Ronde 1 en 3
   
  Welke aspecten van het pedagogisch klimaat en het versterken van het sociaal-emotioneel functioneren ben je al tevreden over op je school? Waar zie je ontwikkelpunten? Benut je de mogelijkheden van ZIEN! al optimaal? Werken je collega’s vanuit de onderwijsbehoeften van de groep en kiezen ze bewust voor doelen en pedagogische interventies? We introduceren een interactieve werkvorm aan de hand van een placemat waarmee je ter plekke en later op je school kunt inventariseren waar je staat en heen wilt. De placemat bevat onder andere aspecten als klassenmanagement en didactiek, de HGW-cyclus en het gebruik van ZIEN!, leiderschap en coaching, pedagogisch handelen en mogelijke seo-werkvormen en gerelateerde thema’s als meerbegaafdheid. Het doel is dat je gaat zien hoe alle aspecten van het versterken van het sociaal-emotioneel functioneren met elkaar samenhangen en dat je sturing krijgt bij het kiezen van focus op school- en groepsniveau voor professionalisering.
   
  Doelgroep: directieleden, intern begeleiders, veiligheidscoördinatoren en leerkrachten die meedenken over het beleid rondom sociaal-emotionele ontwikkeling.
  Niveau: gevorderden
   
  N.B. Wil je concrete tips voor analyses van de uitkomsten van vragenlijsten? Volg dan ook workshop 17, ‘ZIEN! leerlingvragenlijst en sociale veiligheid’.
   

  Workshop 15: Leerlijn hoogbegaafdheid – Martine Blonk

  Ronde 1 en 2
   
  Tekst volgt.
   

  Workshop 16: ZIEN! een kennismaking – Michel Vaders

  Ronde 1
   
  Wil je als school een speerpunt maken van het versterken van het sociaal-emotioneel functioneren en het bevorderen van een pedagogisch en sociaal veilig klimaat? Ervaar hoe je met behulp van de ZIEN!-bril goed leert observeren en hoe je met behulp van de ZIEN!-leerlijnen en handelingssuggesties planmatig en doelgericht kunt werken aan sociaal-emotionele doelen. We laten je kennismaken met de ZIEN!-aspecten, de diverse observatie- en vragenlijsten (voor leerkrachten, leerlingen en ouders) en de praktische tips binnen ZIEN!.
   
  Doelgroep: directieleden, intern begeleiders en leerkrachten die nog niet met ZIEN! werken
  Niveau: beginners
   

  Workshop 17: ZIEN! ingevuld en dan? Van waarnemen naar handelen - Michel Vaders

  Ronde 2 en 3
   
  Door het invullen van de ZIEN!-leerkrachtobservatielijst en de ZIEN!leerlingvragenlijsten is het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart gebracht. Het groeps- en leerlingprofiel ligt op tafel, en dan…? Je wilt het begrijpen en ben je op zoek naar ‘grip op het resultaat’? Op leerling- en groepsniveau leggen we relaties tussen alle zeven ZIEN!-dimensies en ontdekken verbanden tussen Welbevinden, Betrokkenheid en de sociale vaardigheden. We ontwikkelen inzicht in ruimtegevend en ruimtenemend gedrag, egocontrole, egoveerkracht en empathie. En we brengen focus aan, want ZIEN! maakt trechteren mogelijk! Wat ga je doen? Welke pedagogische interventies zijn waardevol? Maak kennis met de nieuwe leerlijnen en handelingssuggesties in ZIEN!
   
  Doelgroep: directieleden, intern begeleiders en leerkrachten die al werken met ZIEN! en die zichzelf en hun collega’s willen toerusten om meer responsief te handelen
  Niveau: gevorderd
   

  18. Goed onderwijs zichtbaar maken – Patrick Bakker

  Ronde 2 en 3
   
  Tekst volgt.
   

  19. Leerlijnen in groep 3-8 en het s(b)o – Bertine Haverhals

  Ronde 2
   
  Werk je met leerlijnen op je school naast of in plaats van methoden? Dan ben je vast op zoek naar een digitaal systeem dat op een praktische en overzichtelijke manier de ontwikkeling van de leerlingen en de planning (op leerling-, groeps- en schoolniveau) registreert.
  ParnasSys heeft een prachtig instrument voor leerlijnen ontwikkeld bínnen het bestaande leerlingvolgsysteem, om dit te faciliteren. De module ondersteunt zowel de leerkracht, ib’er als directie bij planmatig, handelingsgericht en opbrengstgericht werken.
  In de workshop gaan we in op de mogelijkheden van de module én op de diverse leerlijnenpakketten die beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld leerlingen met een ontwikkelingsperspectief, vrije scholen, Daltonscholen en meerbegaafde leerlingen.
   
  Doelgroep: leerkrachten, ib’er en MT-leden die nog niet de module leerlijnen gebruiken voor leerlingen van groep 3-8
  Niveau: beginners
   

  20. Ogw/hgw op het s(b)o – Bertine Haverhals

  Ronde 3
   
  Na afloop van deze workshop weet je welke mogelijkheden je hebt om als ib’er of directielid met je team in gesprek te gaan om de opbrengsten van de diverse groepen en de school als geheel te duiden en om er acties aan te verbinden. Op een manier die mensen motiveert en die hen leert zichzelf en hun omgeving de juiste vragen te stellen voor het krijgen van inzicht en overzicht.
  Je hebt je eigen praktijk op het gebieden van handelingsgericht en opbrengstgericht werken gespiegeld aan de idealen van Driestar educatief: planmatig werken vanuit de cyclus Waarnemen – Begrijpen – Wegen – Plannen – Handelen – Evalueren. Je hebt handvatten gekregen om je eigen zorgcyclus te optimaliseren. Je hebt heel kort kennis gemaakt met wat ParnasSys biedt als het gaat om het werken met leerlijnen en toetsen. Waarbij je werkt vanuit individuele doelen (zoals beschreven in de ontwikkelingsperspectieven) en groepsdoelen.
   
  Doelgroep: directieleden, intern begeleiders
  Niveau: gevorderden
   

  Workshop 21: Kindkans en AVG – Bart Vollmuller

  Ronde 1
   
  Scholen geven zelf vorm aan de basisondersteuning. Veelal wordt dit vastgelegd in ParnasSys. Maar als er nu iets meer nodig is voor een leerling waarbij externen betrokken zijn? Hoe leggen we dat vast en hoe wisselen we dit op een veilige (AVG-proof) manier uit met derden? Met behulp van Kindkans is dat gemakkelijk. Er worden overlegrondes  of besprekingen gepland waarbij de genodigden geautoriseerd zijn om bij het dossier van de leerling te kijken. Via de overlegronde ontstaat er een digitaal gesprek of ‘groeidocument’. In deze workshop laten we de vooral deze mogelijkheden zien van Kindkans.
   
  Doelgroep: directieleden en bestuurders die wel of niet werken met Kindkans (omdat u als bestuur Kindkans ook kunt aanschaffen)
  Niveau: geen voorkennis vereist
   

  Workshop 22: Rapporteren aan ouders – Herbert Schaap

  Ronde 1, 2 en 3
   
  De rapportperiode komt er weer aan! Een belangrijk moment, want we willen ouders en leerlingen correct informeren over de vorderingen op school én graag met de ouders  en leerlingen in gesprek om het onderwijs aan de leerling af te stemmen. 
  Het is dus de hoogste tijd om gemiddeldes te gaan berekenen, het schaduwrapport te schrijven, de rapporten in te gaan vullen, deze te kopiëren voor het leerlingdossier en ... Kan dit niet op een veel eenvoudigere manier, waarbij ParnasSys veel van dit werk overneemt?
  Ja! Welkom bij de workshop digitaal rapport met een doorkijkje naar het ouderportaal!
   
  Doelgroep: scholen die overwegen te starten met het digitale rapport en/of het ouderportaal
  Niveau: startbekwaam tot gevorderd, nog niet of nauwelijks bekend met het digitale rapport van ParnasSys
   
  Workshop 23: Vraag het de servicedesk – ParnasSys
  Ronde 1, 2 en 3
   
  Tekst volgt.
 • 16.00-16.30 uur - Pauze
 • 16.30-17.30 uur - Workshopronde 2
 • 17.30-18.30 uur - Diner
 • 18.30-19.30 uur - Workshopronde 3
  Zie workshopronde 1.
Heb je interesse om bovenstaande bijeenkomst te bezoeken? Laat dan je gegevens achter. Wij sturen je dan tijdig een herinnering. 
 
Ik wil op de hoogte worden gehouden over de/het: 

   
Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.