Symposium Passend onderwijs - Een frisse kijk op gedrag

Van8 november 14:15
tot8 november 19:30
Locatie:Gouda

Welkom op het jaarlijkse symposium over passend onderwijs! Dit symposium is bedoeld voor leraren, intern begeleiders en leidinggevenden in het primair onderwijs. Het thema van dit jaar is 'Een frisse kijk op gedrag'.

Het gedrag van leerlingen is verrassend, leuk, maar soms ook weleens ingewikkeld. Tijdens dit symposium willen we je inspireren met nieuwe inzichten die je kunnen helpen passend onderwijs te geven. Spreker Emiel van Doorn houdt je een spiegel voor: welk gedrag laat jij zien? Spreker Lauk Woltring helpt je bij het begrijpen van het verschillende gedrag van jongens en meisjes. Ook zijn er twee workshoprondes die gaan over het gedrag van jouw leerlingen, maar ook over jouw eigen rol daarin.

Lezing Emiel van Doorn: “Niet de beperking centraal, maar de ontwikkelbehoefte”

Elk kind heeft eigen groeimogelijkheden. Groeien kan het echter niet alleen, maar doet het samen met anderen. Daarom heeft een kind mensen om zich heen nodig in zijn kwaliteiten geloven én die al kunnen wat het zelf nog niet kan. Een leraar heeft dus een heel belangrijke rol: je kunt de ontwikkelingskansen van kinderen opsporen, samen stappen zetten en die groei stimuleren. Het geloof in de groeikansen van elk individu én in de kracht van het samen uitdagingen durven aangaan, vormt de kern. Velen spreken de wens uit te willen gaan voor de kwaliteiten van mensen - denk aan de uitgangspunten van passend onderwijs en de participatiewet - maar lukt het wel om los te komen van het plakken van etiketten, het denken in hokjes en het aanbodgericht werken? Met andere woorden: hoe stel je niet de beperkingen of onmogelijkheden van leerlingen centraal, maar hun ontwikkelbehoeften? Emiel van Doorn daagt je met zijn inspirerende lezing uit om vanuit een ander perspectief te kijken.
 
Emiel van Doorn (1960) is een mens van de praktijk. Hij is als opleider en adviseur verbonden aan StiBCO en is de drijvende kracht achter de totstandkoming van het concept Mediërend Leren, waar hij meerdere boeken en artikelen overheeft gepubliceerd. Hij heeft ervaring in het speciaal onderwijs, zowel als leerling en leraar. Hij begeleidt mensen met een ontwikkelingsachterstand, maar ook de meer- en hoogbegaafden die onvoldoende cognitief en sociaal uitgedaagd worden.

 Lezing Lauk Woltring: "Boys & Girls, Body, Brains and Balance. Spelen met sekse- en genderverschillen in het onderwijs" 

Douwe heeft uitgerekend dat hij over precies 144 dagen weer jarig is. Precies vijf weken later wil hij weer weten hoeveel dagen het nog duurt. Hoeveel dagen duurt het dan nog? Dergelijke sommen komen veel voor in het onderwijs. Maar: om zo'n som te maken moet je eerst taal verwerken en dat doen jongens minder makkelijk dan meisjes. Zij vinden de abstractie 144-5x7 veel interessanter en maken dat zelf visueel. Verbeelding loopt ook anders bij jongens dan bij meisjes. Niet beter of minder, anders. In zijn presentatie gaat Lauk Woltring dieper in op de ontwikkeling van jongens (in vergelijking met meisjes) vanuit aanleg en omgeving (neuropsychologisch én socialisatie/opvoeding en onderwijs) en met name de verschillen qua rijping en rijpingstempo. Ook motivatie, aanspreekwijzen, taal- en taalgedrag komen aan bod, evenals de relatie tussen vrouwelijke leerkrachten en jongens in de klas.
 
Gedragsdeskundige Lauk Woltring (1947) is al sinds de jaren tachtig bezig met de manier waarop jongens leren en vraagt sindsdien aandacht voor een andere benadering van jongens in het onderwijs. Hij publiceerde de boeken ‘Jongens tussen Branie en Verlegenheid. Seksespecifiek werken met jongens’ en ‘Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met feeling voor sekseverschillen’. Tegenwoordig geeft hij lezingen, trainingen en advies over dit thema.

Kosten

De kosten voor dit symposium zijn € 195,- per persoon. Als je aanmeldt met collega's van dezelfde school, betaalt de tweede deelnemer € 150,-. De derde en volgende deelnemer betaalt € 99,-.  

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met Gerdine Macdaniel.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.
 

 • 14.15u-14.30u - opening
 • 14.30u-15.15u - lezing Emiel van Doorn
 • 15.15u-15.45u - pauze
 • 15.45u-16.45u - workshopronde 1

  Workshop 1: Het ‘vermeiden’ van jongens

  Workshopleider: Jan Verburg
  Doelgroep: leraren en intern begeleiders

  Alleen nog beschikbaar in ronde 2 en 3

  In het basisonderwijs zijn het vooral de jongens die verwijzingen krijgen naar het sbo, gediagnosticeerd worden met ADHD en autisme. De Pietje Bell van vroeger is een probleemgeval geworden. Recent onderzoek laat zien dat jongens drie keer vaker worden berispt dan meisjes. Maar het is niet zo dat jongens ook evenzoveel overtredingen begaan! Hoe komt het toch dat we het gedrag van meisjes als de standaard zijn gaan zien? Hoe komt het dat ze het ook steeds beter scoren? Ligt dat echt aan de verjuffing in het onderwijs of zijn er ook andere factoren die een rol spelen? En als het zo is, wat betekent dit dan voor jou als leerkracht?
  In deze workshop verkennen we de tendensen in het onderwijs en worden praktische handreikingen gegeven om hiermee om te gaan in de klas. De workshop sluit goed aan op de lezing van Lauk Woltring.
   
  Jan Verburg is docent pedagogiek en onderwijsadviseur bij Driestar educatief.

  Workshop 2: Leiders en lijders: leiderschap beïnvloeden in de klas

  Workshopleider: Ernst van Grol
  Doelgroep: leraren en intern begeleiders


  In deze workshop gaan we op een praktische manier aan de slag met hoe leiderschap binnen de klas beïnvloed of ‘’gevormd’’ kan worden. Binnen elke klas is er sprake van een hiërarchie. Dat kan door de leerkracht gestuurd worden naar een positief of pro-sociaal klimaat. In deze workshop word dat gedaan vanuit een psychofysieke invalshoek. Het gaat over vragen als: Wie neemt de leiding bij deze samenwerkingsopdracht? Hoe komt het dat Linda steeds achteraan loopt en die sneer krijgt? En vooral: Hoe zorg ik dat de onderlinge veiligheid en gezamenlijkheid zo hoog mogelijk wordt in mijn groep? Deze workshop wordt actief (het is in de gymzaal) en gaat je helpen om je klas sociale vaardigheden aan te leren door middel van fysieke ervaringen.
   
  Ernst van Grol is docent bewegingsonderwijs en weerbaarheidstrainer bij Grol Weerbaarheid.

  Workshop 3: Reflect-leren: hoe doen leidinggevenden dat bij leraren?

  Workshopleider: Anton de Jong
  Doelgroep: leraren en leidinggevenden

   
  Elke leraar heeft zijn eigen kwaliteiten en kan die kwaliteiten verder ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen, is een leidinggevende die gelooft in groei en bloei van zijn mensen een must. In deze workshop gaan we na waar groei bij mensen vooral te halen is: in kennis, in vaardigheden of persoonlijke groei? Daarbij gebruiken we het Reflectie- en ontwikkelingsmodel: hier staan de handelingen van de leraar centraal binnen de context van de groep, de school en de omgeving. In deze workshop gaan we de uitdaging aan om leraren in beweging (lees: tot reflectie en ontwikkeling) te krijgen. Daarvoor gebruiken we een geweldig hulpmiddel bij het model: een spel om vragen op verschillende niveaus te stellen die uiteindelijk het hart van de leraar raken. Zo ervaar je zelf hoe Reflect-leren ingezet kan worden bij schoolontwikkeling!
   
  Anton de Jong is managementadviseur bij Driestar managementadvies.

  Workshop 4: Verbeter je groepsproces met de Roos van Leary

  Workshopleider: Nelleke Bultje
  Doelgroep: leraren en intern begeleiders

   
  Heb je dat ook weleens? Er is wat onrust in de groep en je denkt relativerend: “O, storm in een glas water…” Maar voor je het weet zijn er kleine rimpelingen aan het oppervlak, voel je een onderstroom en roep (denk) je: “STORM OP ZEE!” Je zit zélf ook in het bootje en er is heel wat stuurmanskunst vereist! Hoe vast sta jij eigenlijk op jouw zeebenen? Brengt zo’n storm je ook uit het evenwicht? Zou je zelf beter in staat willen zijn om het hoofd boven water te houden in conflictsituaties?
   
  Tijdens deze workshop kijk je aan de hand van de Roos van Leary hoe jouw eigen interactiestijl invloed heeft op de actie van de leerling/de groep. Ook word je je ervan bewust dat een positiewisseling van jou als leerkracht, de actie van de ander(en) meer “voorspelbaar” maakt. Wil je jouw eigen rol in het groepsproces verbeteren door je bewust te worden van je eigen zeemansstijl? Dan is dit een workshop waar u veel kunt opsteken!
  PS: Kraag opzetten dus …
   
  Nelleke Bultje is docent pedagogiek op Driestar hogeschool en gespecialiseerd in groepsdynamica.

  Workshop 5: Videoleergemeenschap: samen kijken en ontdekken

  Workshopleiders: Lydia van Hartingsveldt en Neely Anne de Ronde
  Doelgroep: leraren en leidinggevenden


  In deze workshop gaan we aan de hand van video-opnames laten zien hoe je in teamverband videobeelden kunt analyseren en bespreken. Door het analyseren van videobeelden van klasopnames leer je hoe jij gedrag van (individuele) leerlingen kunt beïnvloeden. Daarnaast stimuleert de videoleergemeenschap een leerrijke samenwerking binnen het team. Wat is daarvoor nodig? Wat is het doel? Waarom zou je eigenlijk een videoleergemeenschap starten?
   
  Lydia van Hartingsveldt is docent pedagogiek en Neely Anne de Ronde is lector passend leraarschap. Beide zijn werkzaam bij Driestar hogeschool.

  Workshop 6: Sociale veiligheid is van ons allemaal

  Workshopleider: Wilma Nijsink
  Doelgroep: leraren 

  Hoe zorg je ervoor dat jouw groep veilig is? Niet alleen in de klas, maar ook op het plein en in het busje? Hoe kun je de sociale veiligheid verbeteren? Hoe spreek je hierover met jouw groep? En hoe maak je ook je leerlingen bewust van goed en veilig gedrag? Tijdens deze workshop gaan we hiermee aan de slag. Je leert hoe je pestgedrag snel kunt signaleren. Aan het eind van de workshop heb je tools en skills in handen gekregen hoe je als leerkracht kunt bijdragen aan veiligheid. Je weet hoe je op het gedrag van leerlingen kunt letten en hoe je leerlingen bewust kunt maken van hun gedrag. Je kijkt ook naar jouw eigen gedrag en naar hoe jij veiligheid vormgeeft én hoe je hierover communiceert met jouw groep, je team en met ouders.
   
  Wilma Nijsink is onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies.
   

  Workshop 7: Leidinggeven aan veiligheid op school 

  Workshopleider: Wico Verbaan
  Doelgroep: leidinggevenden en functionarissen sociale veiligheid​ 

   
  Wat doe je, als je school een dreigmail ontvangt? Wat doe je, als een bestuurder of medewerker wordt verdacht van feiten die het daglicht niet kunnen verdragen? Is er op jouw school een cultuur waarin gevoelige onderwerpen echt met elkaar kunnen worden besproken? Aan welke wettelijke regels moet je eigenlijk allemaal voldoen als school, en hoe moet je de regels plaatsen? Stilstaan bij deze vragen is belangrijk. Niet omdat de wetgever dat van scholen verlangt, maar omdat iederéén op school (leerlingen, personeel, ouders en bestuur) dat verdient.
   
  Aan de hand van een waargebeurde casus gaan we op een leuke en interactieve manier aan de slag met het thema ‘veiligheid op school’. Zo passeren de opzet van een schoolveiligheidsplan en de taken en verantwoordelijkheden van bij veiligheid betrokken functionarissen de revue. Heb jij zelf een casus waar je mee zit en die je in wilt brengen? Daar is alle ruimte voor.
   
  Wico Verbaan is al meer dan twintig jaar actief in het werkveld van fraude, gedrag en integriteit. Wico is Senior Consultent bij V&I Educatie en vanuit die positie voor veel scholen een vraagbaak op de thema’s Veiligheid en Integriteit. 


  Workshop 8: ParnasSys inzetten voor passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen

  Workshopleider: Bert van der Mel
  Doelgroep: leraren, intern begeleiders en leidinggevenden

   
  Heeft jouw school ook veel in huis rond hoogbegaafdheid, maar ervaar je daarmee nog niet het gewenste resultaat? Wil je optimaal aansluiten bij de ontwikkelkansen van de hoogbegaafde leerling? Zoek je naar overzicht en een vaste structuur in je planmatig handelen voor de hoogbegaafde leerling? En wil je graag een reductie van de administratieve last? In deze workshop verken je de mogelijkheden rond opbrengstgericht en handelingsgericht werken binnen ParnasSys.  Ook maak je kennis met de leer- en ontwikkellijnen in ParnasSys. De module Leerlijnen helpt je om de zone van naaste ontwikkeling op sociaal-emotioneel en cognitief gebied in te zetten voor deze leerlingen. Het ‘kader voor ontwikkeling’, ontwikkeld voor de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), is nu ook verwerkt in deze module! Een goede afstemming op de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde leerlingen kan invloed hebben op het gedrag van deze kinderen. Tijdens deze workshop ontdek je nieuwe mogelijkheden van ParnasSys die je kunnen helpen in de dagelijkse praktijk!

  Bert van der Mel is onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies en specialist op het gebied van ParnasSys.

  Workshop 9: Kindgesprekken en ZIEN!

  Workshopleider: Bert van de Waerdt
  Doelgroep: leraren en intern begeleiders
   
  Werk je met ZIEN!? Dan heb je hiermee een prachtig instrument voor het voeren van kindgesprekken in handen! De uitdaging is hoe je de uitkomst van de leerlingvragenlijst van ZIEN! in kindertaal uitlegt. Hoe licht je de sterke punten en ontwikkelpunten toe? Hoe zorg je ervoor dat de leerling zich ook echt verder wil ontwikkelen en dat hij begrijpt wat daarvoor nodig is? Bij elk van de categorieën van de leerlingvragenlijst zijn praatplaten ontwikkeld, die je goed kunt gebruiken in kindgesprekken. In deze workshop krijg je handvatten voor het praten met kinderen over ZIEN! met het doel dat zij eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling.
   
  Jolanda Spek is orthopedagoog bij Driestar onderwijsadvies.
 • 17.00u-17.45u - keynote Lauk Woltring
 • 17.45u-18.30u - diner
 • 18.30u-19.30u - workshopronde 2
  Zie workshopronde 1 voor de informatie over de workshops.
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
School of organisatie    
Ik ben oud-student en wil gebruikmaken van mijn waardebon:

     
Workshop(s)    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.