Symposium mediawijsheid in het onderwijs

Van25 april 14:00
tot25 april 17:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Hoe worden kinderen of jongeren in jouw klas mediawijs? En weet je zelf hoe je media goed in kunt zetten voor je onderwijs? Denk daar met ons over mee tijdens het symposium Mediawijsheid in het onderwijs. Het thema van deze dag is 'Digitaal meesterschap.'

Het is gemakkelijker dan ooit om zelf media te creëren en te delen. We groeien op in een compleet gemedialiseerde samenleving. Wat betekent dat voor onze kinderen? Youtube, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Facebook en Netflix zijn de populairste apps van de jeugd. Buiten schooltijd zijn ze ongeveer vier tot zes uur per dag met media bezig. Zijn het allemaal 'digital natives' die vaardig, bewust en kritisch met media omgaan? Of is dat niet zo vanzelfsprekend? 

Op 25 april ben je van harte welkom om als onderwijsprofessional na te denken en geïnspireerd te raken over mediawijsheid in het onderwijs. Naast een lezing en workshops wordt een nieuwe leerlijn mediawijsheid gepresenteerd. Deze leerlijn is geschikt voor zowel primair en het voortgezet onderwijs als het speciaal basisonderwijs. Uniek aan de leerlijn is dat er gekozen is voor een doorgaande lijn vanaf het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs én dat de leerlijn gedrag en grondhouding verbindt. De leerlijn bevat lessen rondom mediagerelateerde thema’s als reclame en beïnvloeding, films, games, cyberpesten, privacy en sexting.

Hoofdlezing: Mediawijsheid in het (hoger) onderwijs

De hoofdlezing wordt gehouden door Don Zuiderman, docent ICT en onderwijs bij Hogeschool Utrecht. Hij gaat in op de volgende bovenstaande vragen en spitst dat toe op het onderwijs. Wat betekenen deze maatschappelijke ontwikkelingen voor leerkrachten en ouders? Het onderwijs heeft altijd al flink gebruik gemaakt van media, zoals boeken, foto's, films en geluidsopnames. Maar op welke wijze verhouden die traditionele media zich ten opzichte van modernere apps en sociale media?
 
In zijn lezing zet Don Zuiderman kort uiteen hoe hij media inzet in zijn lessen op de pabo van Hogeschool Utrecht: wanneer levert het gebruik van media een meerwaarde op voor leren? En hoe bevorder je daarmee mediawijsheid bij je leerlingen of studenten.

Presentatie leerlijn mediawijsheid

Onderwijsadviseur Wim van den Bosch presenteert de  nieuwe leerlijn mediawijsheid. 

Workshops

De workshops hebben verschillende thema's zoals Media en kinderen met een lage ontwikkelingsleeftijd en Lessen mediawijsheid in het basisonderwijs. Onder leiding van een workshopleider gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Via onderstaand formulier kun je jouw workshop kiezen.

Kosten en aanmelding

De kosten voor dit symposium zijn € 99,-. Als je met twee personen van één school komt betaal je allebei € 80,-. Drie personen of meer betalen € 60,- per persoon. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Programma 

 • 14:00 uur - Opening door Sjaak Jacobse
 • 14:15 uur - Hoofdlezing door Don Zuiderman, docent ICT en onderwijs Hogeschool Utrecht
 • 14:50 uur - Presentatie leerlijn mediawijsheid
 • 15:20 uur - Pauze
 • 15:40 uur - Workshops
  Workshop 1: Media-educatie door school
  Door Wim van den Bosch, onderwijsadviseur
   
  Veel scholen zien het belang in van een goede media-educatie. Ze hebben oog voor wat op kinderen en jongeren af komt en willen ze hierop voorbereiden. Maar er leven ook nog veel vragen. Waar bereiden we onze kinderen precies op voor? Hoe doen we dat? Hoe betrekken we ouders hierbij? Hoe kunnen we aandacht geven aan positief mediagebruik? En hoe zet je dat in op je hele school, zodat het een doorgaande leerlijn wordt? Deze workshop is een voorproefje van de opleiding mediawijsheidcoach.
   
  Workshop 2a: Lessen mediawijsheid in het basisonderwijs
  Door Martijn Schumacher, onderwijsadviseur
   
  Lessen gericht op bewustwording, achtergronden, feiten en meningen, kansen en bedreigingen. Zijn dat geen ingrediënten voor saaie, belerende lesjes? In deze workshop maak je kennis met de lessen dit ontwikkeld zijn rondom verschillende thema’s. Ke krijgt zicht op de leerlijn en de opbouw die er is vanaf groep 1. Met elkaar bekijken we bijvoorbeeld een les over tijdsbesteding, reclame, vlogs, woordgebruik, consumentengedrag. De meerwaarde van deze lessen is dat deze benaderd worden vanuit de metaforen pelgrim, leerling, burger of dienaar.
   
  Workshop 2b: Lessen mediawijsheid in het voortgezet onderwijs
  Door vo-docent van het Van Lodenstein College
   
  Op het Van Lodenstein College is ervaring opgedaan met de eerste lessen van de leerlijn mediawijsheid. In deze workshop krijg je vanuit de praktijk direct handvatten hoe je met de leerlijn aan de slag kunt gaan in jouw lessen. Met elkaar bekijken we bijvoorbeeld een les over tijdsbesteding, reclame, vlogs, woordgebruik, consumentengedrag. De meerwaarde van deze lessen is dat deze benaderd worden vanuit de metaforen pelgrim, leerling, burger of dienaar.
   
  Workshop 3: (A)sociale media en weerbaar omgaan met groepsdruk
  Door Sjaak Jacobse, onderwijsadviseur
   
  Sociale Media zijn in sommige groepen het smeermiddel voor de sociale contacten. Je merkt dat de goede sfeer die er is in de contacten versterkt wordt door wat leerlingen onderling delen. Het kan ook andersom werken: wat buiten de klas op sociale media gebeurt heeft een negatieve impact op de relaties in de klas. Je ziet groepjes die met elkaar concurreren. Sommige leerlingen worden buitengesloten of digitaal gepest.
  In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag met de groepsdynamiek rondom sociale media in de klas. Dit doen we vanuit de praktijk. Samen ontdekken we de patronen en de manier waarop je als leerkracht dingen bespreekbaar kunt maken en leiding geeft aan het weerbaar maken van leerlingen. Thema’s zijn verschillen tussen gebruik van sociale media, invloed van ouders, online versus offline groepsgedrag en het ingrijpen in groepsprocessen.
   
  Workshop 4: Media en kinderen met een lage ontwikkelingsleeftijd
  Door Bertine Haverhals, onderwijsadviseur en orthopedagoog
   
  Ook voor kinderen met een ontwikkelingsniveau tot ongeveer 6 jaar, zijn er talloze ICT-toepassingen die in het onderwijs ingezet kunnen worden. Hoe laat je ze gebruiken op een manier waarmee je mediawijsheid bevordert? Hoe kun je leerlingen (met misschien een hogere kalenderleeftijd) binnen hun mogelijkheden stimuleren om de attituden uit het media-attitude-model in de dagelijkse praktijk in te zetten? Maak kennis met bruikbare media voor deze doelgroep én hoe je door middel van praktische werkvormen hen laat ervaren wat het belang is van attituden als eerlijkheid, trouw, dienstbaarheid en matigheid. De lessen die zijn ontwikkeld voor het regulier onderwijs en speciaal onderwijs worden gepresenteerd. Vooral het bevorderen van gewetensvorming staat in de bespreking en lesactiviteiten centraal, beseffend dat deze kinderen en jongeren vaak afhankelijk blijven van minimaal een zekere mate van begrenzing en sturing.
   
  Workshop 5: Virtual reality (VR) en augmented reality (AR)
  Door Albert Jan den Butter, onderwijsadviseur
   
  Virtual reality. Wat is dat? Is het hetzelfde als augmented reality? Feit is dat zowel VR als AR aan het begin staan van een grote doorbraak in het onderwijs. De vragen die we daarbij moeten stellen zijn onder andere: zijn AR en VR meer dan leuke speeltjes en kunnen we ze goed inzetten in het onderwijs? Welke rol spelen de game- en pornoindustrie in dezen? We hopen samen met jou in deze workshop op zoek te gaan naar de vragen en de antwoorden.
 • 16:40 uur - Plenaire afsluiting
 • 17:00 uur - Borrel

Aanmelden

Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering)  
     
Workshops    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.