Symposium Het jonge kind 2022

Van2 februari 09:30
tot2 februari 16:00
Locatie:Gouda, Driestar educatief

Inspiratie, ontmoeting en gezelligheid: het zijn de vaste ingrediënten voor ons symposium Het jonge kind. Op 2 februari 2022 duiken we weer een dag lang in de wondere wereld van het jonge kind. Volg de beweeglijke lezing van Hanneke Poot, leer over hoogsensitieve kleuters, tweedetaalverwerving, loose parts en nog veel meer. Van harte welkom!

Dit symposium is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 en 2, intern begeleiders en onderbouwcoördinatoren. De organisatie van deze dag is in handen van Driestar onderwijsadvies en KOC Diensten. 

Lezing ‘Bewegen is de basis (van alles wat een kind leert!)’

Hanneke Poot verzorgt dit jaar de lezing met de titel ‘Bewegen is de basis (van alles wat een kind leert!)’. Kinderen hebben vanaf de geboorte tijd en ruimte nodig om zich te ontwikkelen en verbindingen te leggen, te rijpen in de hersenen. Dit rijpingsproces wordt aangestuurd door veel te bewegen en veel ervaringen op te doen met het lichaam. Dit wordt de sensomotorische ontwikkeling genoemd. Deze ontwikkeling vormt de basis van alles wat een kind leert! De eerste vier jaren van het leven van een kind zijn belangrijk om de basis te leggen. In de kleutertijd is het van groot belang dit rijpingsproces verder te ondersteunen, zo nodig in te halen, zodat het kind klaar is om het onderwijs verder in te gaan. Dit betekent ook dat het verwerken van informatie plaats vindt door te bewegen. Het is dan ook van groot belang in het onderwijs om de leerstof door bewegen aan te reiken. En… om als leerkracht zelf in beweging te komen!
 
Hanneke Poot-van der Windt is kinderfysiotherapeut en psychomotorisch remedial teacher, docent binnen Kindercentra, basisonderwijs en middelbaar onderwijs. 

Workshops

In de workshoprondes komen maar liefst tien verschillende thema’s aan bod: van hoogsensitiviteit tot ASS, van speltherapie tor leesbevordering. In onderstaand uitklapmenu vind je een uitgebreid overzicht van de workshops. 

Kosten

De eerste en tweede deelnemer van een school betalen per persoon € 249,-. De derde en daaropvolgende deelnemers betalen per persoon € 219,-. De genoemde prijzen zijn inclusief een uitgebreide lunch en een leuke goodiebag. 

Stands

Tijdens de lunchpauze, de middagpauze en aan het einde krijg je de gelegenheid om een bezoekje te brengen aan verschillende stands. Laat je inspireren! Vergeet niet om contant geld mee te nemen. 

Corona

Als de coronamaatregelen erom vragen, passen we het programma aan. Deelnemers worden daar tijdig van op de hoogte gesteld. 

Vragen?

Neem contact op met Wenneke de Ruijter (secretaresse Driestar onderwijsadvies).

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Programma

 • 09.30 uur: Inloop
 • 10.00 uur: Opening
 • 10.15 uur: Lezing door Hanneke Poot
 • 11.00 uur: Pauze
 • 11.10 uur: Vragen bespreken
 • 11.45 uur: Afsluiting morgenprogramma
 • 12.00 uur: Lunch
 • 13.00 uur: Opening middagprogramma
 • 13.30 uur: Workshopronde 1

  Workshop 1. Wat beweegt kleuters?
  Workshopleiders: Martine Goedhart en Geerten Zwemer 

  Kleuters een hele dag in beweging! Is dat een belemmering of een enorme kans?
  Vanuit de verschillende ontwikkelingsgebieden krijg je inzichten aangereikt die je helpen om de kleuter in zijn beweeggedrag te begrijpen.
  Hoe komt het dat een kind meer naast z’n stoel zit dan erop? Wat is de oorzaak dat Johan in groep 1 een bal (nog) niet kan vangen maar Patricia in groep 2 wel? Britt loopt steeds op haar tenen, wat moet ik daarvan denken? Is schrijven in de kleuterklassen een goed idee? Is bewegen alleen iets van het speellokaal?
  Deze workshop gaat over dergelijke vragen. We gaan praktisch aan de slag met een aantal beweegsituaties en vragen om jouw leerlingen in gedachten te nemen voor de vertaalslag naar je eigen praktijk. Neem ook gerust je eigen vragen over de bewegende kleuter mee! Na deze workshop sta jij te springen om met deze inzichten aan de slag te gaan.
   
  Martine Goedhart is als opleidingsdocent Bewegingsonderwijs verbonden aan Driestar hogeschool. Door haar opleiding Motorische Remedial Teaching (MRT) heeft zij expertise opgedaan op het gebied van reflexen en motorische ontwikkeling.
  Geerten Zwemer is een collega van Martine in de vakgroep bewegingsonderwijs. Al meerdere jaren verzorgt Geerten de specialisatie Bewegingsonderwijs voor studenten die de richting van het jonge kind hebben gekozen. 

  Workshop 2. Ontwikkeling stimuleren in de flow van het spel
  Workshopleider: Margot Wouters

  Een van de conclusies van het door het Kohnstamm Instituut uitgevoerde pre-COOL-onderzoek (2016) is dat stimuleren en verrijken van fantasiespel een belangrijke voorspeller is van ontwikkelingsuitkomsten bij jonge kinderen. Bij kinderen die intens kunnen spelen, verloopt de ontwikkeling doorgaans goed. Bij kinderen die niet intens kunnen spelen, stagneert de ontwikkeling.
  Volgens Vygotsky raken kinderen in de flow van hun spel in hun zone van naaste ontwikkeling en overstijgen ze hun eigen kunnen. Een meerwetende volwassen spelpartner is daarbij onmisbaar.
  Wil je graag meespelen maar ben je zoekende naar wanneer en hoe je dat moet doen, dan is deze interactieve workshop iets voor jou. Je ziet en ervaart hoe je kunt meespelen en spel kunt verrijken tijdens vrij spel. Ook zie en ervaar je hoe je in kleine groepjes de kinderen meeneemt in de flow van het spel en zo spontaan de ontwikkeling stimuleert. 
   
  Margot Wouterse-Schmitz is de ontwikkelaar en trainer van de Speelpleziermethodiek voor spelstimulering en spelend leren. Ze heeft 45 jaar ervaring met het in spelende interactie stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Naast het in eigen beheer uitgeven van schriftelijke publicaties en instructie-dvd’s heeft zij inmiddels honderden pedagogisch medewerkers  en leerkrachten getraind in spel- en spelbegeleidingsvaardigheden. 

  Workshop 3. Hoe herken je een hoogsensitieve kleuter?
  Workshopleider: Esther Bergsma

  In deze workshop leer je meer over hoogsensitiviteit en welke invloed die eigenschap heeft in de kleuterklas. Je leert hoe de werking van het hoogsensitieve brein verschilt van niet-hoogsensitieve kinderen en wat er vanuit de wetenschap bekend is. Na deze workshop kun je hoogsensitieve kleuters beter herkennen en begrijpen.
   
  Drs. Esther Bergsma is onderzoeker, auteur, spreker en trainer op het gebied van hoogsensitiviteit. Ze schreef inmiddels vijf boeken over dit onderwerp, waaronder “Hoogsensitieve kinderen”. 

  Workshop 4. Door een EF-bril kijk je vérder!
  Workshopleider: Dieneke Schellingerhout

  Executieve functies sturen je gedrag, gedachten en emoties aan. Deze functies heb je nodig om te ontwikkelen en te leren. Maar hoe zit het met de ontwikkeling van deze executieve functies (EF) bij jonge kinderen? Wat mag je van hen verwachten? En hoe kun jij als leerkracht EF versterken en stimuleren? In deze workshop kijk je met een ‘fictieve EF-bril’ naar executieve functies bij jonge kinderen. Je ziet niet alleen wat je op grond van hun ontwikkeling van ze mag verwachten, maar je krijgt ook praktische sleutels in handen hoe je executieve functies kunt versterken en stimuleren!  
   
  Dieneke Schellingerhout is pabodocent en onderwijsadviseur jonge kind bij Driestar educatief. Vanuit haar jarenlange ervaring in de onderbouw van het basisonderwijs is het haar passie om mensen te stimuleren in het geven van waardevol onderwijs aan het jonge kind.’ 

  Workshop 5. Leren door doen!
  Workshopleider: Nicole van Amelsvoort 

  Loose parts zijn losse materialen met een onweerstaanbare aantrekkingskracht op (jonge) kinderen. Een leeromgeving die ingericht is met deze open–einde-materialen speelt in op de natuurlijke exploratiedrang van kinderen. Vanuit hun nieuwsgierigheid naar de eigenschappen en mogelijkheden van deze materialen krijgen ze als vanzelf allerlei leer- en ontwikkelingsmogelijkheden aangereikt. We verkennen de waarde van het werken met loose parts door zelf actief aan de slag te gaan. Je zult ontdekken dat er vele ontwikkelingsgebieden aangeraakt worden met deze materialen en dat er op allerlei spel- en onderwijsbehoeften kan worden afgestemd. Hoe kan een leerkracht deze ontwikkelprocessen begeleiden én zien? Hierbij zoomen we in op de taxonomie van Bloom en het stellen van denkvragen.
   
  Nicole van Amelsvoort MEd EN (specialisatie Jonge Kind) is leerkracht groep 1-2 en rubriekauteur van HJK.

  Workshop 6. Praten maar!
  Workshopleider: Henny Spruyt 

  Leesbevordering is een actueel onderwerp. Binnen leesbevordering zijn leesplezier en leesmotivatie middelen om de leesvaardigheid en de literaire competentie te vergroten. Een leerkracht weet hoe hij zijn leerlingen met plezier kan laten lezen en hoe hij leerlingen kan helpen in het begrijpen van wat zij lezen. In deze workshop gaan we met een prentenboek aan de slag en hoe je leerlingen van de groepen 1 en 2 positieve leeservaringen kunt laten opdoen en zo hun literaire competentie kunt vergroten. Je maakt kennis met lessen, activiteiten, werkvormen en materialen bij diverse prentenboeken.
   
  Hennie Spruyt-Stigter is docent Nederlands op de pabo van Driestar hogeschool. Zij begeleidt veel studenten die op de basisschool onderzoek doen naar het vergroten van de leesmotivatie. Leesbevordering en leesmotivatie is een van haar expertises. 

  Workshop 7. Kom erbij, spreek onze taal
  Workshopleider: Alice Sekeris 

  Nieuwkomers in je klas, ieder met een eigen moedertaal. Een uitdaging! Hoe pak je het aan als leerkracht, het aanleren van onze taal naast die moedertaal? Hoe werkt de tweedetaalverwerving? In deze workshop lopen we eerst de theorie door rond tweedetaalverwerving. Dat zet ons al op een spoor. Vanuit deze theorie komen we tot handvatten voor de school en voor in de klas.
   
  Alice Sekeris-Ruitenburg is logopedist en docent logopedie op de pabo van Driestar hogeschool. Ze doceert over taal- en spraakproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. 

  Workshop 8. Luisteren naar het spel van het kind
  Workshopleiders: Maria Bolsius en Mariette van Griensven 

  Maak kennis met de kracht van speltherapie! We geven een inkijkje in onze dagelijkse (speltherapie)praktijk aan de hand van een aantal ervaringsverhalen. Daarna gaan we samen met jullie de waarde van het luisteren naar het spel van het jonge kind ontdekken en (aan den lijve) te ervaren. Het spelverhaal van een kind is/zegt zo veel meer.
   
  Maria Bolsius en Mariette van Griensven hebben elkaar ontmoet op Hogeschool Utrecht in 2007. Na hun jarenlange ervaring in het werken met het jonge kind in het (speciaal) basisonderwijs, hebben zij daar de opleiding voor speltherapie gevolgd. Beiden hebben al twaalf jaar een eigen speltherapiepraktijk. 

  Workshop 9. Kleuters met ASS en spelend leren
  Workshopleiders: Chantal Beke en Greet Zwarteveld 

  Regelmatig komen we in de kleuterklassen kinderen met ASS tegen. Tijdens het spelen zien we vaak dat deze kinderen moeite hebben met fantasievol spel. Ook hebben zij vaak begeleiding nodig in het maken van contact met leeftijdsgenoten. Het spelen in de klas gaat dan niet vanzelf.
  Wat hebben deze kinderen nodig om toch tot gericht spelen te komen? Hoe kunnen we goed aansluiten bij hun behoeftes om een stapje verder te komen, zodat ook zij met plezier in de themahoeken kunnen spelen?
  In deze workshop geven we informatie over de ontwikkeling van kinderen met een autismespectrumstoornis. Ook staan we stil bij de spelontwikkeling van deze kinderen. We bespreken de voorwaarden om tot spel te komen en geven handvatten mee.
   
  Chantal Beke en Greet Zwarteveld werken beiden bij het Centrum Jonge Kind van Karakter. Hier worden kinderen aangemeld met een (vermoeden van) kinderpsychiatrische stoornis. Vanuit ‘Bink Jonge Kind’ bieden ze behandeling in de kleuterklas, op het kinderdagverblijf of in de peuterspeelzaal. Hierin richten ze zich samen met de leerkrachten of begeleiders op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. 

  Workshop 10. Leren denken met Denksleutels
  Workshopleider: Hetty Meulensteen 

  In elke groep zitten kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Een van de kenmerken van deze kinderen is dat ze snel kunnen denken. Vaak zijn het ook kinderen die met originele oplossingen komen. In deze workshop gaan we aan de slag met analytisch, praktisch en creatief denken door gebruik te maken van de Denksleutels. Vanuit de onderwijsbehoeften van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong gaan we werken met de Denksleutels. Deze workshop biedt praktische materialen en ideeën om meteen mee aan de slag te gaan in de groep.
   
  Hetty Meulensteen MSc. is ECHA-specialist in Gifted Education. Als ondersteuningsspecialist voor SWV PO 30 06 begeleidt zij scholen en leerkrachten in het vormgeven en realiseren van passend onderwijs voor begaafde leerlingen.
 • 14.30 uur: Pauze
 • 15.00 uur: Workshopronde 2
  Zie de workshops bij Workshopronde 1.
 • 16.00 uur: Hapje en drankje
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
School of organisatie    
Ik ben oud-student en wil gebruikmaken van mijn waardebon:

     
Workshops    
     
Bevestiging    
Heb je een vraag of een opmerking? Laat hem hier achter.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.