Symposium Het jonge kind 2020

Van5 februari 09:30
tot5 februari 16:00
Locatie:Gouda

De wereld van het jonge kind is fascinerend. Er wordt zo veel ontdekt en geleerd! Op woensdag 5 februari duiken we weer een dag lang in die wondere wereld en leren we over muziek, spelen, geschiedenis met kleuters, inspectiebezoek en nog veel meer. Van harte welkom op het jaarlijkse symposium Het jonge kind!

Dit symposium organiseren wij samen met KOC Diensten.

Lezing: Als opbrengst welbevinden is...

‘Wat heb je vandaag geleerd?' vragen ouders nogal eens aan hun kleuter. ‘Allemaal nieuwe dingen’, zou het antwoord kunnen zijn. De variatie spat ervan af. Alsof een kleuter aanvoelt dat we met onderwijs méér bedoelen dan alleen nieuwe kennis opdoen met dat kleine koppie. Onbewust stellen zij ons de vraag waar het óók om draait in het onderwijs: sociaal, emotioneel en algeheel welbevinden. Hebben wij antwoorden die passen bij de uitdagende context waarin ze opgroeien? Vanuit zowel de ontwikkelingspsychologie als de systeemtheorie gaan we op zoek naar een aantal antwoorden.

De hoofdlezing wordt verzorgd door Steven Pont. Steven Pont is oud-onderwijzer en werkt nu als ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut voor scholen, kinderdagverblijven, instellingen en bedrijven. Hij hanteert daarbij altijd de op het individu gerichte blik van de ontwikkelingspsychologie en de wat meer contextgerichte blik van de systeemtheorie.

Workshops

In de workshoprondes komen maar liefst twaalf verschillende thema’s aan bod: van spelen tot geschiedenis met kleuters, en van Nederlands als tweede taal tot het inspectiebezoek. In onderstaand programma vind je een uitgebreid overzicht van de workshops.

Zandtafel wedstrijd

Wil jij nieuwe prentenboeken in je klas? Of heb je al tijden dat ene boek op je verlanglijst staan? Doe dan mee met onze zandtafel wedstrijd! Ga met je kleuters aan de slag en mail uiterlijk 29 januari je foto. Win jij de boekenbon van 50 euro? 

Kosten

De eerste en tweede deelnemer van een school betalen per persoon € 199,-. De derde en daaropvolgende deelnemers betalen per persoon € 159,-. De genoemde prijzen zijn inclusief een uitgebreide lunch en een leuke goodiebag.

Stands

Tijdens de lunchpauze, de middagpauze en aan het einde van de dag krijg je de gelegenheid een bezoekje te brengen aan verschillende stands en de mediatheek. Laat je inspireren! Vergeet niet om contant geld mee te nemen.

Vragen?

Neem contact op met Cora Palsgraaf (secretaresse). 

Aanmelden

Dit symposium is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 en 2, intern begeleiders en onderbouwcoördinatoren/teamleiders. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. 

Programma

 • 9.30 uur - Inloop
 • 10.00 uur - Opening (met Bijbellezen en gebed)
 • 10.15 uur - Hoofdlezing 'Als opbrengst welbevinden is...'
 • 11.15 uur - Vragen stellen
 • 11.50 uur - Afsluiting en opening maaltijd
 • 12.00 uur - Pauze
 • 13.00 uur - Opening middagprogramma
 • 13.30 uur - Workshopronde 1

  Workshop 1: Geschiedenis met jonge kinderen

  Workshopleider: Dieke Heijboer, docent geschiedenis Driestar hogeschool.

  Ga mee op ontdekkingstocht met Jurre naar de brandweer van vroeger! Jurre woont in een houten huis en kan zomaar op straat spelen. Ook worden er opeens stenen huizen gebouwd in zijn straat, waarom?
   
  Geschiedenis en het jonge kind is niet een combinatie waar je als leerkracht snel aan denkt. Toch is het heel goed mogelijk om een thema te verdiepen door  geschiedenis toe te voegen. Hoe? Daar gaan we in de deze workshop mee aan de slag. Ik neem je mee op de ontdekkingstocht van Jurre en aan het eind van de workshop weet je meer over de mogelijkheden om geschiedenis een plek te geven in de onderbouw en heb je praktische handvatten om het zelf te gaan doen!


  Workshop 2: Spelen (=leren) met loose parts

  Workshopleider: Nicole van Amelsvoort MEd, leerkracht groep 1-2 en rubriekauteur tijdschrift 'Het jonge kind'.

  Loose parts zijn losse materialen met een onweerstaanbare aantrekkingskracht op jonge kinderen. Dit kan van alles zijn: keien, takken, plankjes, linten, ringen, lepels, buizen... Kinderen zijn nieuwsgierig naar de eigenschappen en mogelijkheden van deze open-einde-materialen en zijn zo vanzelf erg betrokken.
   
  Deze workshop gaat in op de vraag wat er gebeurt als je betrokkenheid als uitgangpunt van je onderwijsaanbod neemt. Hoe is dit van invloed op de ontwikkelingskansen van jonge kinderen? De houding van de leerkracht en de inrichting van de omgeving spelen hierin een grote rol. We verkennen de waarde van het werken met loose parts door zelf actief aan de slag te gaan. Je zult ontdekken dat er vele ontwikkelingsgebieden geraakt worden met deze materialen en dat er op allerlei spel- en onderwijsbehoeften kan worden afgestemd.


  Workshop 3: Nederlands als tweede taal: wat en hoe in de klas?

  Workshopleider: Alice Sekeris, logopedist bij Driestar hogeschool.

  In deze workshop kijken we naar een aantal theoretische lijnen rond tweedetaalverwerving. Hoe leert een kind een tweede taal die niet zijn/haar moedertaal is? Wat werkt mee en wat werkt tegen? Waar kun je als school rekening mee houden? Hoe ‘werkt’ tweedetaalverwerving dóór in het leren in de klas? De theoretische lijnen die we in de workshop langsgaan, lopen uit op een aantal concrete handvatten. Theorie en praktijk rond tweedetaalverwerving komen beide aan bod in deze workshop. Een boeiend onderwerp!


  Workshop 4: Bouw op begrip

  Workshopleider: Lisanne Quinten, leerkracht groep 2-3 en specialist jonge kind bij speelleercentrum De Oversteek in Liempde. Pedagogisch coach en beleidsmedewerker in de kinderopvang bij Humankind en redactielid bij ‘De wereld van het jonge kind’​.

  Het spel in de themahoek is van grote waarde voor de ontwikkeling van de ontluikende gecijferdheid bij jonge kinderen. Betekenisvolle situaties bieden voor jonge kinderen de gelegenheid om te oefenen met alledaagse situaties uit de echte wereld. In deze workshop zien we:

  • Hoe jonge kinderen leren
  • Wat spelen inhoudt
  • Op welke manier didactische modellen zoals het handelingsmodel en drieslagmodel in het spelen te herkennen zijn
  • Hoe een themahoek kan bijdragen aan de ontwikkeling van rekenbegrip.

  Samen kijken we hoe je kinderen in aanraking kunt laten komen met rekenwiskundige problemen en oplossingsstrategieën in betekenisvolle situaties. Je krijgt voldoende handreikingen om in je groep aan de slag te gaan met het creëren van een uitdagende themahoek, vanuit de rekenbril bekeken.


  Workshop 5: Samen op weg naar een groei-mindset

  Workshopleider: Ilse Polhuijs, locatiedirecteur en supervisor, coach en onderwijsadviseur Jonge kind bij Driestar onderwijsadvies. 

  Het potlood vliegt door het lokaal of je ziet een kleuter verdrietig bij een ingestorte toren in de bouwhoek wegkruipen. ‘Ik kan dit echt niet juf…’, hoor je. Of: ‘Ik doe dit niet hoor, dat lukt me toch nooit’. Kleuters uiten zo hun onvermogen om op dat moment aan iets nieuws te beginnen. Ze lijken daarbij weg te lopen voor de groeipijn die leren geeft. Het zijn uitingen van een zogenaamde fixed mindset. Carol Dweck, de ontdekker van het verschil in leer’kracht’ van kinderen, kwam met deze twee: fixed mindset en growth mindset. In deze workshop maak je kennis met de uitgangspunten en het herkennen van beide mindsets. Je krijgt tips om met kleuters te werken aan een groeiende mindset en een open leerhouding.


  Workshop 6: Goed onderwijs voor de allerjongsten op school en de inspectie

  Workshopleider: Hermine van Hemert, inspecteur van het primair onderwijs en vve. 

  Ook dit jaar bieden we je de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een inspecteur en je vragen te stellen. Vragen als: hoe werkt de inspectie van het onderwijs in het toezicht op de scholen en besturen? Wat betekent dat voor mij als de inspecteur op mijn school langs komt voor een onderzoek? Welke soorten inspectie-onderzoeken zijn er zoal en hoe maakt het onderwijs aan kleuters hier deel van uit? Voor wie binnenkort de inspecteur in de school krijgt is deze workshop aan te bevelen. Maar ook voor wie benieuwd is hoe extern toezicht op het onderwijs eigenlijk werkt is deze workshop interessant.


  Workshop 7: Werken aan basisvertrouwen in de klas vanuit de Basic Trustmethode

  Workshopleider: Medewerker van Basic Trust. De Basic Trustmethode richt zich op kinderen/jongeren van 0-18 jaar (of volwassenen met een verstandelijke beperking) met klinische vormen van hechtingsproblematiek, ofwel een tekort aan basisvertrouwen, en hun opvoeders of begeleiders en leerkrachten.

  Tijdens de workshop krijg je theorie en uitleg over hechtingsproblematiek, een introductie van de methode, ga je oefenen met nieuwe vaardigheden en bespreek je begeleidingssituaties in het kader van hechtingsproblematiek. Na deelname aan de workshop ben je in staat hechtingsproblematiek beter te herkennen, heb je meer begrip voor de achtergrond van ‘probleemgedrag’ en beschik je over een aantal vaardigheden voor de begeleiding in en rond de klas van een kind met hechtingsproblematiek. Kernpunten tijdens de workshop: inzicht in de achtergrond van gedrag, oefenen met benoemen, oefenen met het geven van een ontvangstbevestiging, omgaan met vragen stellen, veilig disciplineren.


  Workshop 8: Duik mee in de wereld van het jonge kind: hoe kun jij bijdragen aan een basis voor het werken aan digitale geletterdheid?

  Workshopleider: Denise Bontje, taalkundige en theatermaker en geeft als DmaakthetBont trainingen en workshops aan ouders en professionals over (voor-)lezen, kijken, luisteren, spelen en doen​.

  Kinderen groeien op in een wereld waarin het beeldscherm steeds meer domineert. Ook op jonge leeftijd vraagt dit om digitale vaardigheden. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de opvang en het onderwijs en pm-ers en leerkrachten? Tijdens deze workshop stappen we in de (digitale) wereld van het jonge kind. We gaan in op het belang van mediaopvoeding vanaf de geboorte (thuis) tot de eerste jaren van het basisonderwijs en de rol van de professional bij het werken aan de verschillende aspecten van digitale geletterdheid. De centrale vraag daarbij is: hoe wil jij dat kinderen omgaan met media?


  Workshop 9: Muziekles: een sof of een succes?

  Workshopleider: Loes van Schothorst, docent muziek ROC en Driestar hogeschool. Solist van diverste professionele koren. 

  Muziek met jonge kinderen kan een uitdaging betekenen, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de docent. Kinderen houden van muziek, zingen en bewegen. Waarom is het dan zo lastig goed leiding te geven? En wat wil je kinderen eigenlijk leren? Gaat muzikale ontwikkeling niet gewoon vanzelf? In deze workshop krijg je praktische handvatten voor het muziekonderwijs in de klas. Gewoon omdat het soms minder makkelijk is dan het lijkt. Je leert theorie, je vergroot je eigen vaardigheden en krijgt nieuwe tools aangereikt om de muziekles tot een nog groter succes te maken. Want muziek is leuk en dat moet het vooral blijven!


  Workshop 10: Sturen of laten spelen?

  Workshopleider: Dirk-Jan van Zanten, master op het gebied van oefentherapie Cesar en studeert op dit moment sportoefentherapie. Hij behandelt kinderen met motorische hulpvragen.

  De motoriek van de kinderen is de afgelopen 10 jaar flink verslechterd. Dit merken wij aan de toenemende aanmeldingen voor screening en behandeling. Wat moeten kinderen tot 6 jaar motorisch kunnen en hoe moeten we dit signaleren? Wat zijn de vervolgstappen en wat kan ik doen als leerkracht? Welke interventies zijn er en moeten we de kinderen sturen of meer laten spelen? Met elkaar gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. 


  Workshop 11: De leerkracht als spelinspirator, spelobservator en spelpartner

  Workshopleider: Margot Wouterse-Schmitz, sinds 1976 bezig met de ontwikkeling en verfijning van de Speelpleziermethodiek voor spelstimulering en spelend leren. Eerst als leerkracht, daarna als ontwikkelaar en trainer bij adviesdiensten en sinds 2012 binnen haar eigen bedrijf.

  Letterlijk en figuurlijk ruimte voor vrij spel is een basisbehoefte van jonge kinderen. In de flow van het spel gaan kinderen volledig op in hun eigen wereld. Kinderen die intens spelen, ontwikkelen zich goed. Maar helaas komen niet alle kleuters spontaan tot intens spel. De leerkracht zal moeten faciliteren, inspireren, observeren en interveniëren. Hoe je dat kunt doen, hoor, zie en ervaar je in deze workshop. Ik laat je zien en ervaren hoe je de spelkwaliteit van je hele groep kunt verhogen door dagelijks structureel te inspireren en te observeren. Ook krijg je tips en concrete handvatten om vanuit je observaties de speelleeromgeving te verrijken alsook om kindvolgend mee te spelen.


  Workshop 12: Ouderbetrokkenheid in de onderbouw, hoe doe je dat?

  Workshopleider: Gerben Heldoorn, onderwijsadviseur Driestar onderwijsadvies

  Ouderbetrokkenheid speelt een belangrijke rol in het onderwijs en leren van kinderen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat effectieve ouderbetrokkenheid bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Van ouderbetrokkenheid worden echter niet alleen kinderen beter. Voor leerkrachten wordt het werken aangenamer en efficiënter en ouders voelen zich prettig en veilig op de school van hun kind(eren). Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je om met die moeder die iedere morgen je aandacht opeist terwijl er nog 15 ouders in het lokaal zijn? Om nog maar niet te spreken van die vader die niet lijkt te accepteren dat het met zijn zoontje niet goed gaat… Tijdens de workshop gaan we praktisch aan de slag. We wisselen onze brillen, bouwen samen standbeelden en denken na over het feit waarom ouders reageren hoe ze reageren. Wat doe je als een ouder niet realistisch naar zijn kind kijkt? Hoe zorg je ervoor dat ouders begrijpen dat je meer dan alleen hun prinsje of prinsesje in de klas hebt? Je krijgt concrete tips hoe je met ouders kan omgaan. Ook zoomen we in op jou zelf… Hoe komt het dat juist díe moeder voor mij soms lastig is!?

 • 14.30 uur - Pauze
 • 15.00 uur - Workshopronde 2
  Zie de workshops bij workshopronde 1.
 • 16.00 uur - Hapje en drankje
Het maximum aantal deelnemers aan de studiemiddag is bereikt. Aanmelden voor dit symposium is dus helaas niet meer mogelijk.