Symposium Het jonge kind

Van28 maart 09:45
tot28 maart 16:30
Locatie:Gouda

Op 28 maart is het weer zover: het jaarlijkse symposium Het jonge kind! Het belooft weer een inspirerende dag te worden waarop je veel dingen leert over de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen en waarop thema’s als buitenspelen, groepsvorming, jongensgedrag en schilderen met kleuters volop de aandacht krijgen. Van harte welkom!

Het symposium wordt georganiseerd door Driestar onderwijsadvies en KOC Diensten. Het is bedoeld voor leerkrachten, coördinatoren en intern begeleiders in de onderbouw van het primair onderwijs.

Lezing Hanneke Poot: De rijke wereld achter kleutergedrag

Dagelijks zien we allerlei soorten gedrag in onze kleuterklas. Gedrag dat we graag willen zien, maar ook gedrag waarvan we niet goed weten wat we ermee aan moeten. Begrijpen we eigenlijk wel welke signalen kinderen door hun gedrag uitzenden? En hoe reageren we daar dan adequaat op vanuit onze eigen percepties en overtuigingen? En wat betekent datgene wat we signaleren voor ons onderwijsaanbod? Allerlei vragen die te maken hebben met gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hanneke Poot heeft zich erin verdiept hoe we deze uitdaging aan kunnen gaan en zal daar in haar lezing verder op ingaan. Daar kunnen wij, als sociaal-emotioneel betrokkenen bij het jonge kind, veel van leren voor de dagelijkse praktijk!
 
Hanneke Poot is kinderfysiotherapeute, psychomotorisch remedial teacher en docent binnen kindercentra, basisscholen en middelbare scholen. Ze doceert over de ontwikkeling van kinderen.

Workshops

In de workshoprondes komen maar liefst elf verschillende thema’s aan bod: van onderzoekend leren tot ICT en jonge kinderen, van brein- en bewegingsontwikkeling tot de taxonomie van Bloom. In onderstaand programma vind je een uitgebreid overzicht van de workshops.

Kosten

De eerste en tweede deelnemer van een school betalen per persoon € 195,-. De derde en daaropvolgende deelnemers betalen per persoon € 150,-. De genoemde prijzen zijn inclusief een uitgebreide lunch en een leuke goodiebag.

Stands

Tijdens de lunchpauze, de middagpauze en de borrel krijg je de gelegenheid om een bezoekje te brengen aan onze mediatheek en aan verschillende stands. Aanwezig zijn Kommee, Leesvink, Kleuteruniversiteit, Uitgeverij Het Kleine Avontuur, de mediatheek van Driestar hogeschool en Jongbloed Educatief. Laat je inspireren!

Vragen?

Neem contact op met Lidianne Colenbrander.

Programma 

 • 09.30-09.45 uur - Inloop
 • 09.45-10.00 uur - Opening met gebed
 • 10.00-11.30 uur - Lezing Hanneke Poot en gelegenheid tot het stellen van vragen
 • 11.30-12.00 uur - Interactief moment over onderwijs aan het jonge kind
 • 12.00-13.00 uur - Lunch
 • 13.00-13.15 uur - Opening middag
 • 13.15-14.15 uur - Workshopronde 1

  Workshop 1 - Rijk buitenspelen!

  VOL - inschrijven niet meer mogelijk

  Door Marja van Delden, buitenspeelcoach bij Kommee.

  Omdat het programma vol zit, beknibbel je misschien soms wel op de buitenspeeltijd. Het lijkt erop dat er voor echt lekker spelen steeds minder ruimte komt. In deze workshop krijg je handvatten om de waarde te zien van buitenspelen. Hoe kun je uitleggen aan jezelf, de directie en misschien aan ouders waarom je ‘alweer buiten bent’? We verdiepen ons in vragen als: Worden kinderen slimmer en vaardiger van buitenspelen? Welke activiteiten kan ik inzetten? Kan ik handelingsgericht werken inzetten op de speelplaats, of is dit een ‘vies woord’ geworden en nemen we dat liever niet mee naar buiten? Welke activiteiten gebruik ik voor kinderen die weleens ‘buitenspel’ staan (passend onderwijs)? Hoe organiseer ik dat, zodat ik zelf ook nog even een bakkie kan doen?
  Bianka Heida draagt ideeën aan en mooie praktijkvoorbeelden om er voor elk kind (en voor jou!) een feestje van te maken. Je zult ontdekken dat buitenspelen ook onderwijstijd is, en dat je bijvoorbeeld heel gemakkelijk rekenactiviteiten kunt aanbieden in de zandbak. Jonge kinderen leren door te handelen en te ervaren. Spelen dus!

  Workshop 2 - Mijn groep … een positieve groep?!

  Door Ernst van Grol, docent bewegingsonderwijs aan Driestar hogeschool en weerbaarheidstrainer bij Grol Weerbaarheid.

  Kinderen verdienen het om in een positieve groep deel te nemen aan het onderwijsproces. In zo’n groep zijn de groepsnormen positief en dat heeft allerlei prettige gevolgen. Het welbevinden en de betrokkenheid zijn hoog, er is een veilig pedagogisch klimaat, leerlingen werken op een prettige manier samen. Dát geeft kinderen positieve energie.
  In deze workshop biedt Ernst van Grol je een nieuwe invalshoek die je in jouw klas in kunt zetten. Ernst maakt gebruik van een psychofysieke didactiek: vanuit een fysieke invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en aangeleerd. Je kunt spel en enkele simpele zelfverdedigingsoefeningen inzetten om pestgedrag te stoppen en de klas op een positieve manier te laten samenwerken. Hoe? Dat leer je tijdens deze workshop!

  Workshop 3 - Kan de kleuter het en kan hij het aan?

  VOL - inschrijven niet meer mogelijk

  Door Anneke Struijk, orthopedagoog-generalist bij Driestar onderwijsadvies. Anneke is actief in het regulier basisonderwijs en in het speciaal onderwijs (zml).

  In deze tijd zijn veel ouders en leerkrachten gericht op wat een leerling allemaal weet en kan. Anneke Struijk denkt met je na over kleuters die op emotioneel gebied jong overkomen.  Misschien heb je meteen een voorbeeld van een kleuter in je gedachten, een leerling die bijvoorbeeld kan tellen en letters weet, maar die nog heel erg op zichzelf gericht is. Het is leuk als je die casus meeneemt naar deze workshop. Aan de hand van de SEO-R (schaal voor emotionele ontwikkeling) bepalen we in welke fase de leerling emotioneel zit en wat dit betekent voor de begeleiding.
  Ook als je geen concrete casus hebt, ben je van harte welkom tijdens deze workshop. Samen leren we hoe je verschillen kunt waarnemen bij kleuters tussen wat ze kunnen en aankunnen.

  Workshop 4 - ICT en jonge kinderen

  Door Bertine Haverhals, orthopedagoog bij Driestar onderwijsadvies en de ParnasSys Academie. Bertine is vooral bezig met het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsniveau tot zes jaar, zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs.

  Digitale mogelijkheden kun je goed inzetten voor het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, op zo’n manier dat er recht gedaan wordt aan hoe een jong kind zich ontwikkelt. Hoe dat kan, verkennen we in deze workshop. We bespreken de mogelijkheden en aandachtspunten met betrekking tot tablets, digiborden, digitale prentenboeken, digitale fototoestellen en computers. Je wordt geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met je leerlingen, wel heel gedoseerd en op een manier waardoor de betrokkenheid van leerlingen wordt vergroot. Dat doe je door materialen betekenisvol in te zetten, door de nieuwsgierigheid te prikkelen en door de creativiteit en het taalgebruik te bevorderen. Je ervaart aan den lijve dat je pedagogische en didactische vaardigheden daarbij heel belangrijk zijn. Ook word je uitgedaagd om ze door extra oefening te vergroten. Een goede inzet van ICT-middelen vraagt namelijk extra alertheid en vaardigheden van jou als leerkracht!

  Workshop 5 - De taxonomie van Bloom op z’n kop voor jonge kinderen

  Door Martine Blonk, onderwijsadviseur en docent van de post-hbo-opleiding bij Driestar onderwijsadvies.

  Wil je zelf ervaren hoe het is om op een andere manier bezig te zijn met onderwijs? Eén manier om aan de criteria voor een rijke leeractiviteit te voldoen, is door bij het ontwikkelen van lessen of projecten vragen en opdrachten op te nemen die een beroep doen op ‘het hogereordedenken’. Het verschil tussen ‘lagereordedenken’ en ‘hogereordedenken’ is weergegeven in de taxonomie van Bloom, waarin zes niveaus worden onderscheiden. Bij jonge kinderen zijn processen en ervaringen belangrijk om zich nieuwe kennis eigen te maken. Stap in het denken van een kleuter en voel in deze workshop hoe het is om vanuit deze taxonomie jezelf te ontwikkelen!

  Workshop 6 - Onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren met het jonge kind

  VOL in ronde 2

  Door Inge Schilders, eigenaar van uitgeverij Het Kleine Avontuur. Inge ontwikkelt spellen en educatieve concepten voor het jonge kind.

  Spel, avontuur, contextleren … we onderstrepen allemaal het belang hiervan. Onderzoekend leren is een prachtig middel om kinderen uit te dagen, te laten ontdekken, te leren van vallen en opstaan en op eigen tempo te laten ontwikkelen.
  Maar hoe creëer je zelf makkelijk een onderwijssituatie waarin dit nagenoeg vanzelfsprekend plaatsvindt? En nog belangrijker: hoe ziet jouw rol als leerkracht eruit? Tijdens deze workshop krijgen jullie uitleg over de principes van ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren.
  Vervolgens ga je zelf aan de slag met activerende Diepere Denkvragen die aansluiten bij de fasen van onderzoek, zodat straks niet jij aan het werk gaat, maar het kind! Van consumeren naar activeren …!

  Workshop 7 - Macho of puppy? Omgaan met jongensgedrag

  VOL - inschrijven niet meer mogelijk

  Door Wilma Nijsink, onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies. Wilma begeleidt groepsdynamische processen.

  Heb jij ook jongens in jouw groep die zo graag stoer en zelfverzekerd overkomen? Ze proberen indruk te maken en gebruiken daar veel lawaai bij. Al te vaak domineren deze jongens de groep! Jongens vragen andere benadering van de leerkrachten dan meisjes. Hoe doe je dat in de groep? Hoe ga je hun puppygedrag begrijpen en in goede banen leiden? En met welke opdrachten maak je een jongen blij in jouw groep? En kunnen jongens echt niet samenwerken, of kun je dit op een andere manier wel bewerkstelligen? Leer jongensgedrag begrijpen tijdens deze workshop! 
   

  Workshop 8 - Vroeg begonnen, veel gewonnen?

  VOL in ronde 2

  Door José Smeets, linguïst en specialist Jonge Kind. José is als docent/onderzoeker taal-leesdidactiek werkzaam op de Hogeschool iPabo in Amsterdam en Alkmaar.

  In de kleuterbouwperiode beginnen veel kinderen geïnteresseerd te raken in lezen en schrijven: ze proberen hun naam te schrijven, herkennen de letter van hun eigen naam en ontwikkelen fonologisch en fonemisch bewustzijn. Volgens veel onderzoekers is met name dat fonemisch bewustzijn van voorspellende waarde voor leesprestaties in groep 3.
  Aan de hand van recente resultaten uit eigen onderzoek van José Smeets gaan we in deze workshop in gesprek over het nut van kleuterbouwverlenging in relatie tot de geletterdheidsontwikkeling van jonge kinderen. De volgende vragen staan hierbij centraal:
  • Krijgen kinderen met een onvoldoende fonemisch bewustzijn vaker kleuterbouwverlenging?
  • Hoe scoren kinderen met kleuterbouwverlenging op leestoetsen in groep 3? (Het is leuk als je resultaten van jouw school meeneemt!)

  Workshop 9 - Schilderen met de kleuters:  weer expressief werk anno 2018

  Door Kees Cramer, gepensioneerd leraar basisonderwijs. Hij werkte mee aan de tekenmethode ‘uit de kunst’ en geeft workshops over schilderen met kinderen en geeft gastlessen op basisscholen.

  Bekende kunstenaars als Paul Klee hebben van de kleuters geleerd hoe ze het creatieve proces van schilderen weer konden uiten. Anno 2018 zouden ze, gelet op de uniformiteit in het schilderwerk, die inspiratie niet meer opdoen. In deze workshop deelt Kees Cramer zijn ervaringen met het schilderen met kleuters. Hij geeft concrete lesvoorbeelden en aan de hand van prachtige werkstukken gaat hij in op praktische zaken als papierformaat, lesduur en materiaal. Samen denken we na over de betekenis van het behandelde thema in de groep, de vertelling met de verbeelding, de dramaturgie, het spel en de betekenis van een open opdracht bij een klassikale (!) schilderles.

  Workshop 10 - Kleuters die niet durven

  Door Aleid Beets, specialist Jonge Kind, orthopedagoog en docent Master Educational Needs bij Fontys Hogescholen. Aleid is ook redactievoorzitter van HJK.

  Soms observeer je kinderen die niet durven ingaan op de uitnodiging van de door jou zorgvuldig ingerichte speelleeromgeving. Het lijkt erop dat ze de wereld van de mogelijkheden met de verschillende materialen niet instappen, of het nu gaat om sensopathisch materiaal, bouw- en constructiemateriaal of het spelen in hoeken. Wat hebben deze kinderen nodig tijdens de speelwerktijd? Wat vragen zij van de ruimte, van het materiaal, van de activiteit, van andere kinderen en van jou? Wat doen zij wél? Hoe kun je dit observeren? Welke handelingsmogelijkheden zijn er? Aleid Beets nodigt je uit om een eigen casus in te brengen, zodat we samen, uitgaande van de ontwikkelkracht van kinderen, op een oplossingsgerichte wijze aan de slag kunnen gaan om antwoorden te vinden.

  Workshop 11 - Het brein en bewegend ontwikkelen

  VOL - inschrijven niet meer mogelijk

  Door Carla van Wensen, fysio-/manueeltherapeut, integraal kindertherapeut, docent en auteur.

  Kenmerken van ADHD, ADD, hooggevoeligheid, angsten, autisme en leer-/leesproblematiek liggen op de loer wanneer het kinderlijf en -brein elkaar niet begrijpen. Om lekker in je vel te zitten en tot volledige ontwikkeling te komen, is het van belang dat het kinderlijf en -brein basisbewegingspatronen kunnen uitvoeren. In deze actieve workshop leer je hoe de bewegingsontwikkeling plaatsvindt, hoe deze gerelateerd is aan bepaalde hersengebieden en hoe je gedrag of ontwikkeling (fysiek-sociaal-emotioneel-cognitief) kunt beïnvloeden door het kind nieuwe of andere bewegingspatronen aan te leren.
 • 14.15-14.45 uur - Pauze
 • 14.45-15.45 uur - Workshopronde 2

  Zie workshopronde 1 voor de beschrijvingen van de workshops.

   

 • 15.45-16.30 uur - Borrel
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
School of organisatie    
Ik ben oud-student en wil gebruikmaken van mijn waardebon:

     
Workshop(s)    
     
Lunch    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.