SLP-symposium Ontwikkeling en begrenzing

Van10 januari 12:30
tot10 januari 18:30
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Hartelijk welkom op het tweejaarlijkse symposium van het Schoolleidersplatform! Dit symposium is bedoeld voor leidinggevenden en bestuurders uit het reformatorisch voortgezet onderwijs. De organisatie is in handen van het Schoolleidersplatform (SLP), een commissie waarin directeuren van de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs gestalte geven aan de onderlinge onderwijskundige samenwerking.

Ontwikkeling en begrenzing – dilemma’s voor leidinggevenden

Als leidinggevende sta je voor de taak om leiding te geven aan je mensen. Dat betekent allereerst ervoor zorgen dat mensen hun werk zo doen dat de organisatiedoelen gerealiseerd worden. Je geeft ook leiding aan processen van verandering met je mensen. Ook dat is uiteraard gerelateerd aan de organisatiedoelen, vaak op wat langere termijn. En natuurlijk wil je dat mensen zich maximaal kunnen ontplooien en hun talenten inzetten.

Dit leidt tot een aantal dilemma’s voor leidinggevenden. Daarover willen we nadenken tijdens dit symposium. De hoofdlezing heeft een bezinnend en kritisch beschouwend karakter. Van daaruit gaan we in workshops naar dilemma’s uit de praktijk. 

Hoofdlezing: Leiding geven als christen – presteren en ontwikkelen in een gebroken wereld

Achter het vaak technische/instrumentele denken over leiding geven gaat mogelijk een optimistische visie op de maakbaarheid van mensen schuil. Als leidinggevende merk je dat je aanloopt tegen de gebrokenheid en het menselijk tekort. Allereerst merk je dat bij jezelf en de dilemma’s die je persoonlijk ervaart. Maar je ziet het ook bij je mensen. Niemand is eindeloos ontwikkelbaar en elke ruimte heeft begrenzing. Doordenking vanuit het perspectief van de Bijbel zal meerwaarde opleveren voor ons leidinggeven.

Hoofdspreker is dr. C.P. (Kees) Boele, een man met een grote passie voor onderwijs. Hij vindt dat veel onderwijsinstellingen te veel een bedrijf zijn geworden, waardoor de inhoud van het onderwijs verschraalt en de motivatie van docenten vermindert. Met ernst en humor probeert hij die trend te keren, als bestuurder, als spreker, als schrijver.
 
Kees Boele begon als docent in het hoger beroepsonderwijs, werkte in de adviesbranche en keerde terug als leidinggevende en bestuurder. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde daar in 1995. Tevens studeerde hij filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, aan welke universiteit hij in 2013 promoveerde in de theologie. Hij publiceert regelmatig, waaronder het boek Onderwijsheid (derde druk, 2016). Hij spreekt veelvuldig over onderwijs en leidinggeven.

Workshops

In de workshoprondes komen vijf verschillende thema’s aan bod. In onderstaand programma vind je een uitgebreid overzicht van de workshops.

Kosten

De kosten voor dit symposium bedragen €130,-. Lunch en diner zijn bij deze prijs inbegrepen. 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Vragen?

Neem contact op met Marjolein Speksnijder (secretariaat Schoolleidersplatform)

Programma

 • 12.30 uur - Inloop met lunch
 • 13.00 uur - Opening
 • 13.10 uur - Hoofdlezing door dr. Kees Boele
 • 14.15 uur - Pauze
 • 14.45 uur - Workshopronde 1

  Workshop 1: Vervolggesprek n.a.v. de lezing    

  Workshopleider: Kees Boele

  Nieuwsgierig geworden naar aanleiding van de lezing? Als vervolg op de lezing gaat Kees Boele open en eerlijk in gesprek over zijn eigen dilemma’s en ervaringen in het leidinggeven als christen. Als deelnemer word je van harte uitgenodigd om ook eigen dilemma’s en ervaringen in te brengen

  Workshop 2: Beoordelen of begeleiden – een spanningsveld? 

  Workshopleiders: Thea de Mots

  Als teamleider wil je je teamleden coachen, dat vraagt vertrouwen, kwetsbaarheid en veiligheid. Maar op andere momenten ben je de formele beoordelaar. Kan dat wel samengaan? Dat kan bij jou als leidinggevende verlegenheid oproepen en bij je medewerker leiden tot een strategische houding ten opzichte van jou als leidinggevende. Hoe ga je hiermee om?

  Thea de Mots werkte aanvankelijk in het bedrijfsleven. Vanaf 1997 is zij werkzaam bij Driestar educatief in Gouda, waar zij sinds 2007 als HR-manager verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid. Op dit moment werkt zij als strategisch HR adviseur en (team) coach. In deze rol is zij verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van zelforganiserende teams in de hele organisatie. Daarnaast werkt zij voor externe opdrachtgevers als coach van werkplaatsen (leerlandschap van twee jaar waarbij de functie in relatie tot wie je bent centraal staat). Als persoonlijke coach zet zij zich in diverse soorten onderwijs in voor de professionele ontwikkeling van leraren en leidinggevenden.

  Workshop 3: Team of omgeving – waar ga je voor?

  Workshopleider: Lies de Bruijn

  Als team opereer je in een omgeving, bijvoorbeeld de school. Als teamleider of als directeur kan je de verleiding ervaren om vooral het grotere geheel te dienen en het team te vergeten. De balans kan ook naar de kant doorslaan waardoor je met je team een eigen koers vaart. Hoe maak je hierin de juiste keuzes?

  Het afstemmen van de wederzijdse verwachtingen in deze organisatiedynamiek is van waarde om gezamenlijk de juiste keuzes te maken. In de Transactionele Analyse wordt gewerkt met het concept contracteren om in de relatie inhoud aan de wederzijdse verwachtingen in de samenwerking geven. Hoe doe jij dat in de driehoek, directeur, teamleider en team? En wat betekent dat voor de driehoek teamleider, team, leerlingen? Aan de hand van praktijksituaties ervaar je in deze workshop is hoe contracteren kan bijdragen aan heldere afspraken en kwaliteit van de werkrelaties.

  Lies de Bruijn is directeur-eigenaar van TA academie. Zij werkt als opleider en supervisor in de TA*-opleidingen met als doel het opleiden van studenten tot TA professional binnen de context van hun leven en werk. Daarnaast werkt zij als trainer, coach en supervisor voor bedrijven en organisaties aan de professionele ontwikkeling van mensen leiderschap en teams. Zij heeft een ruime ervaring in de gezondheidszorg, het  onderwijs en de overheid in diverse rollen.
  *Transactionele analyse

  Workshop 4: De spelers en het spel – word ik nog gehoord?

  Workshopleider: Jan Kloosterman

  Luisteren is een werkwoord. Het is kunst om goed te luisteren en de ander ermee te dienen. Luisteren vraagt om de inzet van meer dan je oren alleen. Luisteren naar jezelf hoort daar helemaal bij.
  Luisteren is een activiteit die ten minste drie betekenissen heeft:

  • Luisteren als begrijpen
  • Luisteren als gehoorzamen
  • Luisteren als niet wetende

  In deze workshop staan we stil bij je eigen luisterervaringen. Afgewisseld met input en ervaringen verkennen we de waarde en kracht van het luisteren in relaties. Het luisteren leidt tot het geven van respons en als het goed is tot presentie voor de ander. We verkennen luisteren als onderdeel van dienend leiderschap.
   
  Jan Kloosterman (1978) studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente. Daarnaast volgde hij onderwijskundige opleidingen aan verschillende hogescholen. In het dagelijks leven is hij directeur Onderwijs in het voortgezet onderwijs op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Ook is hij raadslid in de gemeente Apeldoorn en ambtsdrager in de Hersteld Hervormde Kerk. In 2017 verscheen zijn boek “Essenties van dienend leiderschap”.

  Workshop 5: De mens als “Human Resource”?

  Workshopleider: Eelco van den Dool

  Aandacht geven aan de bezieling en inspiratie van je medewerkers … HR-beleid, beoordelingscyclus, functioneringsgesprekken… We kunnen als leidinggevenden druk zijn met allerlei HR-instrumenten. Maar hoe geef je aandacht aan de ziel of de inspiratie van medewerkers? Op die uitdaging probeert het relatief nieuwe veld van organisatie-spiritualiteit een antwoord te geven. Eelco van den Dool zal in deze workshop uiteenzetten hoe we op belangrijke maar lastige begrippen als ‘bezieling’, ‘inspiratie’ en ‘spiritualiteit’ een beetje grip kunnen krijgen, hoe christelijke spiritualiteit daarin past en wat de ‘toegevoegde waarde’ van christelijke spiritualiteit in organisaties kan zijn. 

  E.C. (Eelco) van den Dool (1969) studeerde Bedrijfskunde. Hij werkte mee aan een aantal publicaties over bevlogenheid, idealen en spiritualiteit in organisaties. In 2017 promoveerde hij op een onderzoek naar de rol van spiritualiteit in sociaal-innovatieve organisaties. Als onderdeel van dat onderzoek ontwikkelde hij een methode om de vaak latent aanwezige spiritualiteit in dit soort organisaties naar voren te halen en productief te maken.

 • 15.45 uur - Pauze
 • 16.00 uur - Workshopronde 2
  Zie de workshops bij workshopronde 1.
 • 17.10 uur - Plenaire afsluiting
 • 17.30 uur - Diner
Meld je hier aan voor het SLP Symposium Ontwikkeling en begrenzing
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
School of organisatie    
     
Workshops    
     
Maaltijd    
Ik maak graag gebruik van de lunch:
Ik maak graag gebruik van het diner:

     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.