Minisymposium Hoogbegaafdheid

Van4 maart 13:30
tot4 maart 17:00
Locatie:Gouda

In aanloop naar de week van de hoogbegaafdheid van 7 tot en met 15 maart 2020 organiseren we op 4 maart een kleinschalig symposium rondom hoogbegaafdheid. Iedereen met interesse rond dit onderwerp is van harte uitgenodigd. Het is gratis! Er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar dus geef je snel op.

Nora Steenbergen neemt ons in de hoofdlezing mee in haar visie op de begeleiding van talenten bij kinderen. Hoe kun je kinderen ‘stimulerend signaleren’? En welke gevolgen heeft deze aanpak voor je school? Deze vragen komen ook terug in diverse masterclasses. Samen gaan we de diepte in waardoor jij aan het eind van deze middag concreet weet hoe je hoogbegaafdheid op school en bij je leerlingen kunt begeleiden.  

Lezing: Talenten van (hoogbegaafde) kinderen zien en begeleiden

In de lezing verkennen we hoe we van elkaar kunnen leren op het gebied van 'stimulerend signaleren'. Je wordt inhoudelijk geïnformeerd en geïnspireerd over alle ins en outs van 'talenten van kinderen zien en begeleiden'. Aan de hand van een placemat voor jonge kinderen laat Nora je zien hoe je talenten van kinderen en  specifieke talenten van hoogbegaafde leerlingen kunt stimuleren. We kijken ook concreet naar de betekenis van deze aanpak voor de doorgaande lijn tot en met groep 8. Door prikkelende vragen gaan we daarna het gesprek aan wat dit voor jullie school betekent. 

Nora Steenbergen-Penterman is projectleider van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO). Daarnaast is zij ECHA-specialist in Gifted Education, onderwijskundige, lerares en senior leerplanontwikkelaar.

Masterclasses

In een masterclass diepen we het thema hoogbegaafdheid nog verder uit. Hoe ga je bij jonge kinderen om met een ontwikkelingsvoorsprong? Hoe zet je vaardigheden in beweging of zorg je voor een groei-mindset? Boeiende onderwerpen die we samen uitdiepen. Lees de volledige beschrijvingen van de masterclasses in onderstaand programma.

Aanmelden

Door een grote belangstelling voor dit minisymposium is het maximaal aantal deelnemers bereikt. Helaas is het niet meer mogelijk je aan te melden. 

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Martine Blonk. Zij helpt je graag verder.

Programma

 • 13.30 uur - Inloop met koffie en thee
 • 14.00 uur - Opening
 • 14.15 uur - Hooflezing door Nora van Steenbergen
 • 15.00 uur - Pauze
 • 15.30 uur - Masterclasses

  1. Hoogbegaafdheid en executieve functies. Vaardigheden in beweging

  Deze workshop is vol, aanmelden niet meer mogelijk

  Ben je nieuwsgierig hoe je door kinderen actief te laten bewegen de executieve functies kunt ondersteunen?  
  Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, geeft aan dat beweging goed is voor de conditie van het brein. Zo is beweging ook in te zetten om specifieke vaardigheden, waaronder de executieve functies, sterker te maken. In deze masterclass kijken we naar de werking van het brein en met welke bewegingsactiviteiten in de klas je de executieve functies kunt bevorderen. 

  Executieve functies zijn cognitieve processen die betrokken zijn bij het plannen en aansturen van activiteiten. Het beheersen van deze functies zijn een voorwaarde om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Executieve functies kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden. De ontwikkeling van deze functies is bij kinderen die hoogbegaafd zijn, een extra aandachtspunt. 

  Masterclassleider: Mirjam Floor.
  Mirjam Floor is onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies. Ze houdt zich voornamelijk bezig met hoogbegaafdheid en het pedagogisch LVS Zien!. Hiervoor heeft ze 18 jaar als intern begeleider op een basisschool gewerkt. 'Tijdens mijn werk als Intern begeleider ontdekte ik dat ik het lastig vond om de hoogbegaafde kinderen goed te begrijpen en te begeleiden. Om die reden ben ik de twee jarige opleiding gaan doen bij Novilo. Daar ben ik nog meer gegrepen door het thema hoogbegaafdheid. Ik hoop in mijn huidige werk een bijdrage te leveren om het onderwijs aan de hoogbegaafde leerling zo in te richten dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zowel op cognitief als op emotioneel vlak'.
   


  2. ParnasSys en hoogbegaafdheid 

  In deze masterclass ga je aan de slag met de vraag: wat weet je vanuit het LVS al van leerlingen die opvallen door hun manier van leren? En belangrijk: wat weet je (nog) niet? Vanuit het waarnemen/ begrijpen ga je keuzez maken. Wat heeft deze leerling nodig? Daarbij denken we niet aan vakken maar veel meer aan vaardigheden die nodig zijn in onze huidige maatschappij, ook al ben je hoogbegaafd. De leerlijn hoogbegaafdheid kan je helpen bij het maken van deze keuzes. Deze leerlijn zit in ParnasSys. Wat is de meerwaarde hiervan en hoe kun jij het inzetten?  

  Masterclassleider: Bert van der Mel
  Bert van der Mel is sinds 2009 onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies. Daarvoor heeft hij als directeur van twee basisscholen geleerd om als leidinggevende op te trekken met een team. Hij deelt graag van de kennis en vaardigheden die hij daarbij heeft opgedaan. 'Ik houd mij nu vooral bezig met ‘Goed Onderwijs’. Dat is heel breed. Vaak gebruik ik daar ParnasSys als  hulpmiddel bij. Ik doe bijvoorbeeld veel met de groepskaart. ParnasSys kent ook de module Leerlijnen. Binnen die module zit het leerlijnenpakket Kader voor ontwikkeling. Dit pakket bevat doelen voor het onderwijs aan begaafde leerlingen. Hoe zien die doelen eruit? Wat kun je er mee in de dagelijkse praktijk? Kortom wat levert het werken met de leerlijn HB in ParnasSys je op? Ik zie je graag in mijn masterclass'. 


  3. Fixed en growth mindset. Samen op weg naar een groei-mindset.

  “Ik kan dit echt niet juf… “, hoor je soms in je groep of “Ik doe dit niet hoor, dat lukt me toch nooit” . Kinderen uiten zo hun onvermogen om op dat moment aan iets nieuws te beginnen. Ze lijken daarbij weg te lopen voor de groeipijn die leren geeft. Het zijn uitingen van een zogenaamde fixed mindset. Carol Dweck, de ontdekker van het verschil in leer'kracht' van kinderen, kwam met deze 2 termen: fixed mindset en growth mindset.In deze masterclass maak je kennis met de uitgangspunten en het herkennen van beide mindsets. Hierbij krijg je tips om in met kinderen te werken aan groei mindset en een open leerhouding.   

  Masterclassleider: Ilse Polhuijs
  Ilse Polhuijs is als kleuterjuf begonnen in de jaren '80, doorgegroeid naar verschillende groepen, na 2000 aan het werk gegaan als basisschooldirecteur en sinds een jaar of 6 als onderwijsadviseur. Naast en in dit werk is zij coach en supervisor en richt ze zich op mensen die willen (door)groeien in het onderwijs. 'Hoogbegaafden verdienen onze aandacht. Zij kunnen en mogen groeien en bloeien als wij ze zien en meenemen in ons onderwijs. De  puzzel voor mij is steeds, hoe blijft dit kind betrokken en waar maken wij verbinding in de dagelijkse lespraktijk zodat de hoogbegaafden leerling kan leren binnen de basisschool'. 


  4. Peuter en kleuter. Jonge kinderen (2 t/m 6 jaar) en ontwikkelingsvoorsprong ​

  Er was eens een meisje dat vleugels kreeg, die groeiden uit haar schouderbladen. De buren spraken de ouders erop aan dat ze die vleugels moesten afknippen. De ouders reageerden verbaasd en weigerden. Een poosje later zeiden de buren: ‘Als je ze dan niet wilt afknippen, laat ze dan tenminste kortwieken’. Weer weigerden de ouders en gingen de buren onverrichter zake naar huis. Nog enige tijd later kwamen de buren er weer op terug: ‘Wat doe je het kind aan?’ De ouders zeiden: ‘We leren haar vliegen.’ Tekst: Chris ’t Mannetje 

  Omgaan met een ontwikkelingsvoorsprong heeft overeenkomsten met de vleugels van het meisje. De intro geeft weer hoe de omgeving van het kind kan reageren op een voorsprong in de ontwikkeling. Binnen passende kinderopvang is veel aandacht voor kinderen met een achterstand in ontwikkeling (onder andere door vroegschoolse educatie). De aandacht voor baby’s en peuters met een ontwikkelingsvoorsprong blijft echter vaak achterwege.  In deze masterclass gaan we aan de slag met baby’s en peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoe signaleer je een ontwikkelingsvoorsprong, welke instrumenten gebruik je hiervoor, wat zijn vervolgstappen na signalering? 

  Masterclassleider: Elsbeth Schouten
  Elsbeth Schouten is al 20 jaar onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies. 'De laatste vijf jaar heb ik mij gespecialiseerd als onderwijsadviseur met specifieke doelgroep 0-4 jaar. Hier geef ik VE trainingen, de training Werken met Baby’s en geef begeleiding op maat naar wens van de klant'.

 • 16.30 uur - Afsluiting en borrel
 • 17.00 uur - facultatieve workshop Gynzy
  Workshop Gynzy: Adaptieve software en de leerhonger van (hoog)begaafde kinderen

  Wil jij ook zo goed mogelijk aansluiten bij de leerbehoefte van hoogbegaafde leerlingen? De adaptieve verwerkingssoftware van Gynzy biedt vele mogelijkheden om aan de leerhonger van (hoog)begaafde leerlingen te voldoen. Het doelgericht werken in de Werelden met behulp van een eigen leerlijn en het maken van opgaven op individueel niveau zijn mogelijkheden die Gynzy biedt. Ook kunnen er verschillende keuzes worden gemaakt met betrekking tot versnellen, verbreden of verdiepen. Voor veel (hoog)begaafde leerlingen zijn de referentieniveaus (1F/1S) niet toereikend. Daarom heeft Gynzy zowel voor spelling (3F-niveau) als rekenen (1X-niveau) plusdoelen opgenomen in de leerlijnen. Tevens biedt Gynzy de leerlingen de mogelijkheid om met behulp van doelenboekjes/doelenbladen zelf hun leerdoelen te plannen.

  Ben jij ook benieuwd naar de mogelijkheden van doelgericht leren met behulp van de adaptieve verwerkingssoftware? Kom luisteren naar de kansen die Gynzy biedt!

  Deze workshop wordt alleen aangeboden aan bezoekers van het minisymposium hoogbegaafdheid. De workshop is van 17.00 uur - 18.00 uur met aansluitend een gratis maaltijd. Opgeven kan via onderstaand aanmeldformulier. 
Dit aanmeldformulier is alleen voor deelnemers die zich al hebben ingeschreven voor het minisymposium.
Het is geen aanmeldformulier voor het minisymposium maar voor de extra workshop over Gynzy.
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Maaltijd    
Ik maak graag gebruik van de maaltijd:
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.