Leren in een digitaal tijdperk – ontwikkelingen en trends

Van22 november 14:30
tot22 november 19:00
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Van welke trends zullen we over 20 jaar zeggen dat ze het onderwijs op een hoger plan gebracht hebben? Het onderwijs innoveert volop. Slimme ICT-toepassingen maken flexibel leren mogelijk en geven meer dan ooit de mogelijkheid de vorderingen van de leerling te volgen. Adaptief lesmateriaal kan gebruikt worden om leerlingen intelligent te laten leren. Volop mogelijkheden dus, maar hoe benut je deze als school?

De mini-conferentie Leren in een digitaal tijdperk wil bezinning bieden op ontwikkelingen en trends die het onderwijs gaan beïnvloeden en waarin ICT-toepassingen een belangrijke rol zullen spelen. Hoe zie je deze ontwikkelingen vanuit een christelijke visie op ‘onderwijzen’?

Neuroloog dr. Barend van Kooten deelt in de hoofdlezing zijn inzichten over hoe ons brein omgaat met veranderingen in leerprocessen. Hoe efficiënt is het brein nu echt? Welke trends in innovatie bevorderen breinleren echt? Wat zijn de kritische kanttekeningen? En: wat zijn goede voorbeelden van innovatief breinleren die in de school toegepast kunnen worden?

Daarnaast zijn er workshops over o.a. digitale geletterdheid, leiding geven aan innovatie, formatief toetsten én worden de opgedane kennis en ervaringen vanuit de Leerlabs met u gedeeld.

Van harte welkom op 22 november in Gouda!

De mini-conferentie Leren in een digitaal tijdperk wordt georganiseerd vanuit de projectgroep Leren2020

Praktische informatie en inschrijven

De conferentie kost €50,-. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Programma

 • 14:30 uur - Inloop
 • 15:00 uur - Welkom door dagvoorzitter Bert Vonk
 • 15:05 uur - Opening door Dick van Meeuwen
 • 15:25 uur - Referaat 'Het efficiënte brein' door Barend van Kooten

  Technologie heeft de mensheid op vele terreinen beïnvloed. In deze tijd geldt dit meer dan ooit. Als gevolg hiervan treden ingrijpende veranderingen op die de maatschappij toenemend veranderen.
   Er is een sterke toename van de hoeveelheid informatie die wij dagelijks verwerken. Deze toename zorgt ervoor dat het brein een beperkende factor gaat worden. Met name onze aandacht is hierbij kwetsbaar, zeker in situaties van multitasken.
  Door de snelle veranderingen is het moeilijk in te schatten waar de uitdagingen liggen en welke richting gekozen moet worden. Dit geeft een gevoel van complexiteit. Het brein is hierbij een onmisbare schakel. Er zijn enkele specifieke voorwaarden waaraan voldaan moet worden, om deze complexiteit aan te kunnen.
   
  Barend van Kooten (61) is al jaren neuroloog in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn.
  Naast de algemene neurologie heeft hij als aandachtsgebieden multipele sclerose en slaapstoornissen; tevens is hij verbonden aan het Lyme Centrum Apeldoorn.
  Tevens geeft hij lezingen over de werking van het brein voor scholen, bedrijven, rechtspraak en in de gezondheidszorg.

 • 16:10 uur - Reflectie en vragenronde n.a.v. lezing dagvoorzitter
 • 16:20 uur - Pauze
 • 16:40 uur - Mini-lezing 'Differentiëren in de praktijk'
  De hoofdvraag van het Leerlab was “Wat hebben docenten nodig om gedifferentieerd leren te realiseren”? In de Leerlabs zijn vragen aan de orde gekomen als ‘Wat verstaan we onder differentiëren’ en ‘Op welke manieren kun je dat in de praktijk toepassen’ ‘Wat hebben docenten dan nodig en hoe van ICT daarbij effectief ingezet worden?’
  Tijdens de minilezing wordt een verkenning van deze deelvragen doorgenomen en in de workshops ligt een deel van de antwoorden.
 • 17:05 uur - Workshopronde 1
  Workshop 1 - ICT en didactiek
  Deze workshop wordt geleid door Jeroen Roufs.

  Wil je ICT inzetten als middel om je didactiek te ondersteunen? In deze workshop zal Jeroen Roufs, afdelingsleider op het Maaswaal College toelichten hoe hij enkele jaren geleden deze ontwikkeling vanuit didactisch oogpunt heeft ingezet. Wat waren belangrijke stappen bij deze implementatie en wat zou hij nu anders doen. Inmiddels werken op het Maaswaalcollege alle leerlingen met een persoonlijk device. Hij zal beschrijven hoe nu vier jaar later dit device in de breedte wordt ingezet. Niet alleen de succesverhalen van de koplopers, maar een eerlijk verhaal over het gebruik van ict in alle klassen. 

  Workshop 2 - Digitale geletterdheid
  Deze workshop wordt geleid door Olaf de Groot.

  Terwijl de ontwikkelteams van curriculum.nu druk bezig zijn om het curriculum voor digitale geletterdheid vast te stellen, kun je alvast een kijkje in de digitale keuken nemen. Digitale geletterdheid is het gedeelte van de 21ste eeuwse vaardigheden met een digitaal karakter:  Informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Wachten op een nieuw curriculum is niet nodig. In deze workshop hoor je meer over de vier verschillende onderdelen en wat je alvast zou kunnen doen op dit gebied. 

  Workshop 3 - Zijn virtual reality en programmeren in het onderwijs
  Deze workshop wordt geleid door Jeroen van der Laan.

  Het onderwijs verandert en is anders dan 25 jaar geleden. Maar welke ontwikkelingen komen het klaslokaal binnenkort binnen? In deze workshop bekijken we twee van deze ontwikkelingen: VR en programmeren. Zal dit een hype worden of kun je het onderwijs er mee verrijken? Van beroepsgerichte vakken tot aan biologie of Nederlands iedereen kan de toepassing vanuit deze workshop maken voor het eigen vak. In deze workshop is het letterlijk ook werk aan de winkel. Deelnemers kunnen VR en programmeren namelijk zelf ervaren en uitvoeren. 

  Workshop 4 - Formatief evalueren vanuit een professionele leergemeenschap - Leerlab Gomarus
  Deze workshop wordt geleid door Aart Verrips.

  In onze school was het begrip formatieve evaluatie vrij ongekend. Vanuit het leerlab heb ik als kartrekker veel over de kracht van het toepassen van formatief werken gehoord. Afgelopen jaar heb ik met nog 12 andere collega’s in de vorm van een PLG gewerkt aan dit onderwerp. Centraal in de PLG stond dat iedereen zijn praktijkvoorbeelden weer deelde in de groep zodat we van elkaar kunnen leren. Ook hebben we 3 verschillende scholen bezocht waar docenten al verder zijn met formatieve evaluatie. Nu aan het begin van dit nieuwe schooljaar starten we opnieuw met 2 groepen collega’s. De eerste groep gaat voor verdieping en de tweede groep voor kennismaking van dit onderwerp.  

  Workshop 5 - Eigenaar van je leerproces - resultaat van formatief toetsen en differentiëren - Leerlab Van Lodenstein College
  Deze workshop wordt geleid door Hans de Ruiter en Niklas Bouwman

  Hoe onze school steeds meer vertrouwd raakt met een lastig thema met betrekking tot goed onderwijs, namelijk ‘differentiatie’. Hoe creëer je enthousiasme en een olievlekwerking? Bewegingsonderwijs: Leerling: “Hoe kan ik zien waar ik sta ik mijn leerproces? Ik zie mijn eigen bewegingen nooit. Ik vertrouw op de expertise van mijn docent en mede-leerlingen, maar ik wil zelf ook graag zien wat ik kan verbeteren en welke stappen ik moet zetten om daar te komen waar ik heen wil”. Werken met de iPad binnen het Bewegingsonderwijs/LO2 is een handig hulpmiddel voor formatief evalueren! Theoretische vakken: Leerling: “Hoe kan ik weten of ik klaar ben voor de toets? Waarom moet ik al die lessen bijwonen of persé luisteren naar de docent als ik die uitleg toch niet nodig heb?”  Sommige leerlingen kunnen met minder uren een goed cijfer behalen. Binnen de nieuwe onderwijstijd is hier ruimte voor. Je moet dan natuurlijk wel goed formatief kunnen evalueren. Het gaat om bewezen competenties.

  Workshop 6 - Formatief werken - pendelen tussen visie en de praktijk - Leerlab Fruytief
  Deze workshop wordt gegeven door Jan Kloosterman en Paulien Middelkoop.

  De wereld om ons heen verandert. Wij vinden dat de inrichting van ons onderwijs flexibeler moet zijn met meer maatwerk voor leerlingen en met een grote nadruk op persoonsvorming. Een van de uitwerkingen is onderzoeken hoe de leerlingen meer eigenaar worden van hun leerproces. Belangrijk is dat ze weten waar ze mee bezig zijn en wat ze moeten kunnen en kennen. In deze workshop gaan we in op het formatief werken met leer- en werkdoelen voor en door leerlingen. We delen kort ons proces met jullie waarna er alle ruimte is om uit te wisselen en van elkaar te leren. Van visie naar praktijk betekent voor ons: met elkaar in gesprek gaan, wat willen we, waar staan we, waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig?

 • 18:00 uur - Workshopronde 2
  Workshop 1 - ICT en didactiek
  Deze workshop wordt geleid door Jeroen Roufs.

  Wil je ICT inzetten als middel om je didactiek te ondersteunen? In deze workshop licht Jeroen Roufs, afdelingsleider op het Maaswaal College, toe hoe hij enkele jaren geleden deze ontwikkeling vanuit didactisch oogpunt heeft ingezet. Wat waren belangrijke stappen bij deze implementatie en wat zou hij nu anders doen. Inmiddels werken op het Maaswaalcollege alle leerlingen met een persoonlijk device. Hij zal beschrijven hoe nu vier jaar later dit device in de breedte wordt ingezet. Niet alleen de succesverhalen van de koplopers, maar een eerlijk verhaal over het gebruik van ICT in alle klassen. 

  Workshop 2 - Digitale geletterdheid
  Deze workshop wordt geleid door Olaf de Groot.

  Terwijl de ontwikkelteams van curriculum.nu druk bezig zijn om het curriculum voor digitale geletterdheid vast te stellen, kun je alvast een kijkje in de digitale keuken nemen. Digitale geletterdheid is het gedeelte van de 21ste eeuwse vaardigheden met een digitaal karakter:  Informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Wachten op een nieuw curriculum is niet nodig. In deze workshop hoor je meer over de vier verschillende onderdelen en wat je alvast zou kunnen doen op dit gebied. 

  Workshop 3 - Zijn virtual reality & programmeren over vijf jaar heel normaal in het onderwijs?
  Deze workshop wordt geleid door Jeroen van der Laan.

  Het onderwijs verandert en is anders dan 25 jaar geleden. Maar welke ontwikkelingen komen het klaslokaal binnenkort binnen? In deze workshop bekijken we twee van deze ontwikkelingen: VR en programmeren. Wordt dit een hype of kun je het onderwijs er mee verrijken? Van beroepsgerichte vakken tot aan biologie of Nederlands iedereen kan de toepassing vanuit deze workshop maken voor het eigen vak. In deze workshop is het letterlijk ook werk aan de winkel. Deelnemers kunnen VR en programmeren namelijk zelf ervaren en uitvoeren. 

  Workshop 4 - Digitaal katern seksualiteit - Leerlab Pieter Zandt
  Deze workshop wordt geleid door Johannes Holtland en Peter Morren

  Je gaat kennismaken met een digitale katern over de thema's relatie en seksualiteit vanuit Bijbels perspectief. Je maakt kennis met planning, instructiemomenten en vrije individuele werktijd. Op een interactieve manier zul je een opdracht starten en beleven hoe we dit hebben ontworpen.  Dit alles zullen we koppelen aan een Google- omgeving om je op deze manier ook kennis te laten maken met de manier van werken die we toepassen in de Business Classes op de Pieter Zandt.  

  Workshop 5 - Met Moodle van zelfstandig werken naar zelfstandig leren in het OLC - Leerlab Driestar College
  Deze workshop wordt geleid door Margreet Keus

  Het weekrooster in onze school verandert zo min mogelijk. Als een docent onverwacht afwezig is, worden de leerlingen in het open leercentrum (OLC) van Beta verwacht. De les gaat dus altijd door. In Moodle, onze elektronische leeromgeving, staat de theorie (incl. toetsen) van VO-Content klaar. De leerlingen gaan met het vak aan de slag dat uitvalt. Het uur in het OLC wordt begeleid door een onderwijsassistent. Leerlingen leren zelfstandig te werken en het vaste rooster zorgt voor rust, regelmaat en structuur. Tijdens de workshop wordt gedeeld hoe het proces van implementatie verlopen is en wat de resultaten zijn van drie jaar OLC-uren.

  Workshop 6 - Hoe formatieve assessments docenten laten groeien - Leerlab Calvijn College
  Deze workshop wordt geleid door Annalies Ras en Robbert-Jan Poortvliet.

  Op het Calvijn College werken we aan een formatieve schoolcultuur. We willen een leercultuur creëren waarbij docenten continu werken aan beter onderwijs. Dit bereiken we door ons te focussen op de vijf kernstrategieën van formatieve assessment. Het gesprek over leren vindt plaats in onze professionele leergemeenschap, waarbij wekelijks docenten bij elkaar komen. Kernvragen uit deze workshop: Hoe organiseren we deze leercultuur? Hoe geef je leiding aan een dergelijke PLG? Welke cultuur is nodig op een school?

 • 18:45 uur - Afronden workshop
 • 18:50 uur - Maaltijd met open einde
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens  
     
School of organisatie    
     
Workshops    
Maak een keuze voor een workshop en een leerlab
     
Maaltijd    
Ik maak graag gebruik van de maaltijd:
Dieetwensen:


Heb je andere dieetwensen? Neem dan contact met ons op.  
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.