Identiteitsdag 2018

Van24 januari 14:00
tot24 januari 19:30
Locatie:Driestar educatief, Gouda

Elke dag opnieuw beginnen; ontwikkeling in het onderwijs vanuit christelijk perspectief. Dat is de titel van de identiteitsdag die Driestar onderwijsadvies organiseert op woensdag 24 januari 2018.

Elke dag mag je met je leerlingen opnieuw beginnen. Dat is een gave van God, maar dat ‘opnieuw beginnen’ roept wel vragen op. Zijn er nog dingen van gisteren te vergeven? En hoe ga je elke dag weer om met die leerling die je uitdaagt? Hoe beïnvloedt je christen-zijn je visie op onderwijsontwikkelingen? Ben je bereid om te veranderen als dit van je gevraagd wordt en vanuit welke houding doe je dat? Ontwikkelen is immers nooit neutraal, maar vindt plaats vanuit een bepaalde drive en perspectief. Elke dag opnieuw beginnen, hoe doe je dat?

Hoofdprogramma

Prof. dr. Marc de Vries legt samen met lectoren prof. dr. Bram de Muynck en dr. Neely Anne de Ronde twee casussen uit de praktijk voor. Deze casussen stellen je voor een herkenbare dilemma’s. Er volgt een interactief zaalgesprek: wat zou ik doen als dit mijn vraag is en wat is mijn christelijke visie? Marc de Vries plaatst deze casussen in een theoretische kader. Professor Jan Hoek geeft na de workshops een theologische bezinning op het thema.

Workshops

In de workshops zoomen we onder andere in op thema’s als dagopeningen, de omgang met leerlingen die een niet-christelijke achtergrond hebben, identiteit en leiderschap of de identiteitsontwikkeling van de school. In onderstaand programma vind je een uitgebreid overzicht van de workshops.

Doelgroep

Het symposium is bedoeld voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Ook leidinggevenden zijn uiteraard hartelijk welkom.

​Meer informatie?

Stel je vraag aan Henk Vermeulen.

Kosten en aanmelding

De kosten bedragen € 120,- per persoon. Als je aanmeldt met collega's van dezelfde school, betaalt de tweede en elke volgende deelnemer € 99,-. Alumni kunnen hun waardebon gebruiken voor dit symposium. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.

Programma

 • 13.15-14.00 uur - Ontvangst
 • 14.00-14.15 uur - Opening door drs. Henk Vermeulen, regisseur identiteit en vorming
 • 14.15-15.00 uur - Hoofdprogramma met Marc de Vries, Bram de Muynck en Neely Anne de Ronde
 • 15.00-15.30 uur - Pauze
 • 15.30-16.20 uur - Workshopronde 1
  Workshop 1 - Mag ik opnieuw beginnen? Een workshop over vergeving in het onderwijs
  Door Bram de Muynck, lector Christelijk leraarschap bij het onderzoekscentrum van Driestar educatief
  Vergeving is een centraal aspect in het christelijk geloof. Maar is het ook iets wat aandacht krijgt in de onderwijspraktijk? Mogen leerlingen opnieuw beginnen als ze iets fout hebben gedaan? Wordt hen ook geleerd om elkaar te vergeven en met elkaar opnieuw te beginnen? In deze workshop laten we zien wat onderzoek van zes Driestar studenten naar deze vragen heeft opgeleverd. We gaan met elkaar na of de praktijk overeenstemt met wat de Bijbel zegt. Is er aanleiding om ons pedagogisch handelen te verbeteren, en zo ja, hoe?
   
  Workshop 2 - Vorming? Ja, maar hoe?
  Door Wim van den Bosch, onderwijsadviseur Driestar onderwijsadvies
  Alle scholen houden zich bezig met de vorming van kinderen. Veel scholen besteden gerichte aandacht aan kernwaarden. Maar hoe komt het nu dat veel kinderen en jongeren buiten de school heel ander gedrag vertonen dan ze op school en thuis krijgen voorgeleefd? Hoe komt het nu dat kinderen aangeboden waarden niet overnemen en, al dan niet onder druk van de groep, onacceptabel gedrag laten zien? Over deze en vergelijkbare vragen buigt zich een onderzoeksgroep van Driestar educatief in samenwerking met de tien basisscholen van Vebakowosz. Aan de hand van dit praktijkonderzoek gaan we in deze workshop op zoek naar leerkrachthoudingen en didactische principes om vormend onderwijs zo dicht mogelijk bij de leerlingen te brengen en hun hart te raken.
   
  Workshop 3 - Elke dag opnieuw beginnen
  Door Leen Ruijgrok, onderwijsadviseur Driestar onderwijsadvies
  Elke leerling is anders en heeft een andere  achtergrond. Hoe ga je als leerkracht op een christelijke of reformatorische school om met verschillen in opvoeding, kerkelijke achtergrond of culturele diversiteit? Zeker als je ook kinderen in je klas hebt die geen christelijke achtergrond hebben of als vluchteling bij jou op school komen. Hoe leid je een gesprek over bijvoorbeeld de weekendbesteding in goede banen? Hoe ga je om met eventuele spanning tussen een diversiteit aan opvattingen en de identiteit van de school? In deze workshop gaan we daar met elkaar het gesprek over aan.
   
  Workshop 4 - De Nederlandse Geloofsbelijdenis in de klas
  Door Bram Kunz, docent Godsdienst Driestar hogeschool en onderzoeker bij het onderzoekscentrum van Driestar educatief, en Henrieke Schimmel, communicatieadviseur Driestar educatief
  ‘Misschien helpt de belijdenis mij wel om antwoord te geven op mijn vragen en mijn geloof te verwoorden', zegt pabostudent Willemijn, ‘maar ik pak ‘m er nooit bij.’ Voor de meeste jongeren en hun opvoeders is dit herkenbaar: het is moeilijk te zeggen welke waarde de gereformeerde belijdenisgeschriften voor je hebben. Veel christelijke scholen verwijzen in hun statuten naar deze belijdenisgeschriften. Als je leraar bent, word je geacht ze te onderschrijven. Maar doe je weleens iets met – bijvoorbeeld – de Nederlandse Geloofsbelijdenis in de les? In deze workshop gaan we terug naar de oude geloofsbelijdenis en proberen we de relevantie voor onze onderwijspraktijk te ontdekken. De workshop is bedoeld voor leraren uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
   
  Workshop 5 - In gesprek met (kritische) jongeren
  Door Elsbeth Visser, docent master Leren en Innoveren en onderzoeker onderzoekscentrum Driestar educatief
  Na gesprekken met jongeren bekruipt je soms het gevoel: bereik ik de jongere nu wel echt? Je probeert hem aan te zetten tot nadenken, maar in de praktijk twijfel je of je dat voor elkaar gekregen hebt. Dat gevoel kan iedereen hebben: docenten die niet liever doen dan met jongeren in gesprek te zijn en docenten die het lastig vinden om een goed gesprek met jongeren aan te knopen. In deze workshop onderzoeken we eerst met elkaar hoe deelnemers gesprekken met jongeren voeren en ervaren, en wat succeservaringen zijn. Vervolgens krijg je theorie aangeboden waaraan je je eigen manier van gespreksvoering kunt spiegelen. Aan het eind van de workshop zullen we met elkaar een casus bespreken, waarbij we leren van elkaars ervaringen. 
       
  Workshop 6 - Broodnodig…
  Door Jan Bollemaat, Greijdanus Scholengemeenschap, en Huib van Leeuwen, Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam
  Een workshop over de dagopening: is dat zinvol? We doen dit dagelijks, dan hoef je daar toch niet over na te denken?  Juist wanneer je elke lesdag een dagopening verzorgt, kan dat ertoe leiden dat je het min of meer automatisch doet. Zo’n wezenlijk begin van dag mag echter nooit op de automatische piloot gedaan worden en dus kan het broodnodig zijn om hierover door te denken. Leerlingen en jij hebben het Brood des Levens elke dag nodig. Uit eigen onderzoek blijkt dat 80% van de medewerkers de dagopening niet tot bijna niet voorbereid. Broodnodig om dat te veranderen.
                
  Workshop 7 - Hoopvol onderwijs in de praktijk
  Door Neely Anne de Ronde, lector Passend leraarschap bij het onderzoekscentrum van Driestar educatief 
  Bij begrippen als differentiëren en passend onderwijs wordt snel gedacht aan verschillen. Godsdienstpedagoog Roebben geeft een andere visie weer: als afspiegeling van de maatschappij zijn deze verschillende leerlingen juist allemaal hard nodig. Met dit perspectief is er voor iedereen een plek in de samenleving. We noemen dit de pedagogiek van de hoop. Met elkaar gaan we kijken hoe we met deze visie onze dagelijkse praktijk aan kunnen scherpen: hoe zorg je ervoor dat je verschillen wel erkent maar deze niet leidend worden in je instructie of lesopbouw? En hoe werk je sámen met de leerlingen aan een hoopvol klassenklimaat? Deze workshop is geschikt voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs.
   
  Workshop 8 - Ouderbetrokkenheid in het VO
  Door Annemarie Veenstra, Stafmedewerker Kwaliteitszorg en onderzoekscentrum Driestar educatief en Albert de Vries, orthopedagoog en onderzoeker onderzoekscentrum Driestar educatief
  Vanuit onderzoek weten we dat ouders een grote behoefte hebben aan persoonlijk contact met de school van hun kind. Niet zo verwonderlijk. Ouders hebben de grootst mogelijke emotionele betrokkenheid op hun kind. Door scholen wordt dit niet altijd voldoende onderkend. Het Wartburg College uit Rotterdam heeft ‘de handschoen opgepakt’ door met alle ouders van nieuwe leerlingen een zogenaamd welkomstgesprek te voeren. Het onderzoekscentrum heeft de ervaringen van ouders én docenten in kaart gebracht. Lukte het om een diepgaand gesprek over de identiteit te voeren? Hoe zou de samenwerking tussen ouders en school eruit moeten zien? In de workshop delen we de uitkomsten starten we het gesprek en wat dit voor jou kan betekenen in je dagelijkse praktijk.
   
  Workshop 9 - Team en toerusting
  Door Gerben Heldoorn, manager Driestar onderwijsadvies, en Thea de Mots, HR-manager/ coach Driestar educatief
  We weten allemaal dat het de kern van het onderwijs is. Vaak zelfs het bestaansrecht van onze scholen. We praten over van alles en nog wat in de teamkamer. Maar ... hoe voer je nu het gesprek over vorming en toerusting? Hoe zorg je voor toerusting van en in je team? We delen goede voorbeelden, scherpen elkaar op en aan het eind van de workshop heb je je een concreet punt voorgenomen hoe je toerusting met vernieuwde passie vorm geeft.
   
  Workshop 10 - Als identiteit vanzelfsprekend is
  Door Henk Vermeulen, regisseur identiteit en vorming en verbonden aan het onderzoekscentrum
  Identiteit is het kloppend hart van de school. Belangrijk dus. Maar soms gaat het net als bij een mens: je vindt het zo vanzelfsprekend dat je hart klopt dat je er geen aandacht aan geeft. Dat betekent dat je niet meer stilstaat bij het wonder van dat kloppende hart of bij gevaren die dat hart kunnen bedreigen. Je denkt ook niet na over manieren die de werking van het hart zouden kunnen stimuleren. Vertaald naar de school: de grondslag kan prima zijn, maar hoe functioneert die nu in de praktijk? Wanneer je daar weleens over nadenkt en je ook afvraagt of hier geen taak ligt, is deze workshop iets voor jou. We verkennen de mogelijkheden om de identiteitsontwikkeling op school op gang te brengen of levend te houden en we leren van elkaar.
 • 16.30-17.20 uur - Workshopronde 2
  Zie workshopronde 1.
 • 17.30-18.30 uur - Diner
 • 18.30-19.00 uur - Jan Hoek: Verandering theologisch belicht
 • 19.00-19.30 uur - Praktische afsluiting met persoonlijke vooruitblik
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
School of organisatie    
Ik ben oud-student en wil gebruikmaken van mijn waardebon:

     
Workshop(s)    
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.