Geschiedenisconferentie: 'Allemaal ons eigen verhaal?'

Van24 maart 13:00
tot24 maart 18:00
Locatie:Gouda

Wie bepaalt welke geschiedenis wij behandelen in onze klassen? Driestar onderwijsadvies organiseert een Geschiedenisconferentie over de canon en historisch besef. Hoofdspreker deze middag is James Kennedy. Deze conferentie is een aanvulling voor geschiedenisdocenten op de geschiedenismethode 'Bronwijzer'. Ook voor basisschoolleerkrachten is deze middag erg interessant!

De canon tussen aanhalingsteken

De canon die wordt herzien, dat is spannend. Sinds de eerste versie discussieerden we in ons land over zwarte Piet, J.P. Coen, het Mauritshuis, de Gouden Eeuw en zoveel meer. Dat werpt de vraag op: van wie is de canon eigenlijk? Van de politiek, het publiek debat, van het onderwijs of van de leerling? Wie bepaalt wat er in komt én hoe we de verhalen vertellen? Heeft iedere tijd en groep zijn eigen canon nodig? En wat zien we terug van de Nederlandse identiteit in de canon?

Prof. dr. James Kennedy legt in zijn hoofdlezing uit hoe de herziening van de canon vormgegeven wordt en welke dilemma's daarbij komen kijken. Kennedy is voorzitter van de commissie herijking historische canon van Nederland en decaan van University College Utrecht en hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis.

Inspiratie

Na de hoofdlezing geeft André van der Elst een reflectie op de lezing van Kennedy. Daarna volgt er een paneldiscussie. In twee workshoprondes ga je verder de diepte in. De onderwerpen variëren van de lokale geschiedenis tot verhalen vertellen en het belang van het vak geschiedenis. Zie onderstaand programma voor de beschrijvingen. 

Kosten en aanmelden

De kosten bedragen € 50- per persoon. Studenten betalen € 25,-. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Na afloop is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een maaltijd. 

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Lidianne Colenbrander. 

Programma

 • 13.00 uur - Opening (dagvoorzitter Jan Vermeulen)
  Dagvoorzitter Jan Vermeulen is docent geschiedenis en docentopleider aan het Driestar College te Gouda. Hij schreef mee met drie eerdere edities van Bronwijzer. Hij publiceerde ook enkele jeugdboeken, waaronder Het geheim van het Breeplein. 
 • 13.15 uur - Hoofdlezing (James Kennedy)
 • 14.00 uur - Reflectie op hoofdlezing (André van der Elst)
  André van der Elst is als docent geschiedenis verbonden aan de Pieter Zandt Scholengemeenschap. Hij werkte mee aan drie eerdere edities van Bronwijzer. In 2004 promoveerde hij op de Duits-Joodse filosoof Karl Löwith. 
 • 14.15 uur - Paneldiscussie
 • 14.45 uur - 25 jaar Bronwijzer (Albert-Jan den Butter)
  In 1995 kwam de eerste editie van ‘Bronwijzer’, de geschiedenismethode voor VMBO, Mavo en Havo/VWO uit. Deze eerste uitgave werd op de reformatorische scholen enthousiast ontvangen. De waarden waar de methode toen voor stond zijn na 25 jaar nog niet veranderd! Tijdens deze middag zal Albert-Jan den Butter als projectleider aandacht besteden aan dit jubileum.  

  Albert-Jan den Butter is Onderwijsadviseur en docent bij Driestar educatief. Behaalde zijn Master Onderwijswetenschappen aan de OU. Hij is projectleider van de methode Bronwijzer Havo/VWO. 
 • 15.15 uur - Pauze
 • 15.45 uur - Workshopronde 1

  1. Persoonlijke geschiedenis

  VOL in ronde 1 - aanmelden alleen nog mogelijk in ronde 2

  Workshopleider: Drs. Christiaan Veldman

  Veldman won samen met een collega in 2017 de NRO-verbindingsprijs voor leraren met een onderzoek naar identiteit en geschiedenisonderwijs. Hij bedacht een lesvorm bedoeld voor aan het begin van het jaar waarbij de leerlingen moesten aangeven welke geschiedenis hen persoonlijk raakt, vanuit de gedachte dat geschiedenis pas interessant wordt wanneer er verbinding is met hun persoonlijk leven. Deze workshop zal gaan over de lesvorm, maar ook breder; het wordt een soort spiegel voor de (mogelijke) blinde vlekken in de geschiedenisles op een reformatorische school, met ideeën en handvatten voor verbreding. 

  Christiaan Veldman is docent geschiedenis aan het Wolfert Tweetalig te Rotterdam. Veldman won samen met een collega in 2017 de NRO-verbindingsprijs voor leraren met een onderzoek naar identiteit en geschiedenisonderwijs.  


  2. Verhalen vertellen - dat doe je zo

  Workshopleider: Drs. Jan Vermeulen

  Niets is belangrijker voor de inleving in onze geschiedenis dan het vertellen van een goed verhaal. Maar hoe doe je dat? En wat is eigenlijk een goed verhaal? Een voorbeeld van good practice ter inspiratie, en tips om dit zelf toe te passen. 

  Jan Vermeulen is docent geschiedenis aan het Driestar College en bij de lerarenopleiding geschiedenis van Driestar educatief. Daarnaast heeft Jan een aantal van de verhalen bij Bronwijzer geschreven en verschenen er 2 jeugdboeken van zijn hand.


  3. Goed of fout in de klas

  Workshopleider: Dr. Ewart Bosman

  Een geschiedenisles is geen rechtszitting achteraf. En toch kan goed geschiedonderwijs ook niet zonder morele oordelen. Hoe ga je om met misstappen of fouten van mensen in het verleden? Ewart Bosma onderzocht de houding van bevindelijk gereformeerde predikanten in oorlogstijd en legt uit hoe hij in zijn onderzoek met dit vraagstuk omging – en vertaalt dit ook naar de lespraktijk.

  Ewart Bosma is docent geschiedenis aan het Van Lodenstein College. In 2015 promoveerde hij op de houding van bevindelijk gereformeerde predikanten in de tweede wereldoorlog tegenover de bezetting.  


  4. Geschiedenis: een onmisbaar vak

  Workshopleider: Drs. Ton van der Schans

  De VGN (Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland) volgt de actuele onderwijsontwikkelingen op de voet. Ton van der Schans is voorzitter van de VGN. Hij licht in deze workshop toe hoe de VGN het nieuwe curriculum - waaronder de canon - aangepast zou willen zien.  

  Ton van der Schans is docent geschiedenis aan de pabo-Driestar te Gouda. Daarnaast is hij voorzitter van de VGN (Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland). In die functie schreef hij meerdere rapporten over curriculumvernieuwing. 
   


  5. Lokale geschiedenis

  Workshopleider: Drs. Constant van den Heuvel 

  Hoe verbind je binnen de weinige tijd die je hebt de lokale geschiedenis met de lesstof uit het boek? Constant van den Heuvel schreef een boek over zeven oorlogsslachtoffers die omkwamen in Veenendaal en legt uit hoe hij deze – en andere – verhalen verwerkt in zijn lessen.  

  Constant van den Heuvel is docent geschiedenis aan het Ichthus Collegte te Veenendaal. In 2015 publiceerde hij Het kruis op de berg. De fusillade van 20 november 1944 tussen Rhenen en Veenendaal. 


  6. Op zoek naar een verdwenen tijd

  VOL in ronde 2 - aanmelden alleen nog mogelijk in ronde 1

  Workshopleider: Dr. Enny de Bruijn 

  Hoe breng je personen uit vervlogen tijden tot leven? Enny de Bruijn vertelt hoe ze onderzoek deed naar een boerengemeenschap in de periode 1600-1750, en hoe ze primaire bronnen na gedegen onderzoek samenbracht tot een inspirerend verhaal: ‘De hoeve en het hart’.  

  Enny de Bruijn is neerlandica. Ze promoveerde in 2012 op een biografie van de 17e-eeuwse dichter en predikant Jacob Revius. Ze werkt momenteel parttime als redacteur bij het Reformatorisch Dagblad. In mei 2019 verscheen haar boek over een Gelderse boerenfamilie in de 17e en 18e eeuw: De hoeve en het hart, gebaseerd op de brieven van de Herwijnense boer Arien van Rijckhuijsen. 
 • 16.45 uur - Workshopronde 2
  Zie 'Workshopronde 1' voor de omschrijvingen  van de workshops. 
 • 18.00 uur - Maaltijd (facultatief)
 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
School of organisatie    
Ik ben oud-student en wil gebruikmaken van mijn waardebon:

     
Evenement    
Ik maak graag gebruik van de maaltijd (á 12,50):

 
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.