ECCEN: European Conference for Christian Education in the Netherlands

Van12 september 16:00
tot14 september 13:00
Locatie:Apeldoorn

Eccen organiseert conferenties voor schoolleiders en leraren op christelijke scholen door heel Europa. Op deze conferentie komen verschillende culturen, nationaliteiten en beroepen binnen het christelijk onderwijs samen.

Veel landen genieten van vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs. Deze vrijheden worden beschermd door wetten en zelfs door verklaringen van de Verenigde Naties. We zien ook dat deze vrijheden steeds meer worden uitgehold en uitgedaagd in onze seculiere samenlevingen.

Begrijpen we werkelijk de autoriteit die God heeft gegeven, verankerd in deze vrijheden, om een overtuigend christelijk onderwijs aan te bieden in Europa? Maken we als christelijke opvoeders volledig gebruik van onze vrijheden en hoe kunnen we deze verdedigen?

Bovendien hangt de manier waarop we deze situatie benaderen af ​​van hoe Gods woord in ons werkt. Het is tenslotte de vrijheid in Christus die ons bevrijdt. Hoe cultiveren we onze externe en interne vrijheden? 

Eccen 2018

Deze situatie in Europa brengt ons in nood en roept ons op om elkaar te ontmoeten. We nodigen een warme uitnodiging uit aan Europese opvoeders om deel te nemen aan de 4e ECCEN-conferentie in Apeldoorn in Nederland. Er zullen veel mogelijkheden zijn om inspirerende praktijkvoorbeelden te delen en elkaar te ontmoeten.
Het thema van ECCEN 2018 is Freedom of Religion and Education.
ECCEN wordt georganiseerd door Driestar hogeschool, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en VGS.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over ECCEN 2018 kun je contact opnemen met Lydia Bor, Driestar hogeschool, Henk van Sorgen, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, of Pieter Moens, VGS.
Aanmelden voor ECCEN 2018 kan via dit formulier.