Nieuws

 1. Zomersluiting Driestar educatief 2015

  In de maanden juli en augustus is Driestar educatief vier weken gesloten.

 2. Is het lerarenregister straks verplicht?

  Registerleraar.nl is een register voor leraren in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. In dit register leg je je professionalisering vast.

 3. Wijzigingen in leerlijnenpakket leerlijnen jonge kind

  Recent zijn enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in het leerlijnenpakket leerlijnen jonge kind. Deze wijzigingen worden niet automatisch doorgevoerd in het pakket dat jullie gebruiken. Hier lees je om welke wijzigingen het gaat, en hoe je het zelf aan kunt passen.

Lees meer nieuws ›

Laatste blog

  • Socialiseren!?

   Door Aris de Pater, lid kenniskring lectoraat Christelijk Leraarschap

   ‘Kwalificeren én socialiseren vormen de hoofdfuncties van iedere school.’ ‘Elke school dient leerlingen voor te bereiden op vervolgonderwijs en/of toekomstige arbeid door de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden over te dragen. Scholen vervullen daarnaast een socialiserende functie: zij zijn immers ook opgericht om leerlingen voor te bereiden op deelname aan de samenleving, door hen te vormen in waarden, normen en attitudes die daarvoor nodig zijn.’ Twee citaten uit het rapport ‘Leraar zijn’ van de Onderwijsraad (2013).

   Lees meer ›
  • Gewone verwondering
  • Groenen longen voor fitte hersenen
  Lees meer blogs ›